Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Силабуси дисциплін

За освітньо-науковою програмою "Забезпечення військ (сил)"

1. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)

4. МЕТОДИ ВОЄННО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНІ ПАКЕТИ (ПРОГРАМИ)

5. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

6. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)

8. ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

9. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОМЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

10. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)

12. ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ

13. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

За освітньо-науковою програмою "Психологія"

1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

5. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОМЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

6. ПСИХОЛОГIЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТI

7. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНСТУЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

8. ПСИХОЛОГІЯ БОЮ

9. ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ

10. ПСИХОЛОГІЯ КОМАНДНОЇ РОБОТИ ОФІЦЕРА-ЛІДЕРА

11. ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ДЕСТРУКЦІЇ

12. ПСИХОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

13. ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ

14. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

15. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

16. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

17. ФIЛОСОФIЯ ТА МЕТОДОЛОГIЯ НАУКИ

18. ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ

19. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

20. ПСИХОЛОГІЯ ВІЙСЬКОГО ЛІДЕРСТВА

За освітньо-науковою програмою "Комп'ютерні науки"

1. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗБРОЙНИХ СИЛ

4. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО–ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

6. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

7. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

8. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОМЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

10. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

11. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

12. ФIЛОСОФIЯ ТА МЕТОДОЛОГIЯ НАУКИ

13. ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ

За освітньо-науковою програмою "Військове управління"

1. ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ В ОПЕРАЦІЇ СИЛ ОБОРОНИ

2. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МЕТОДИ ВОЄННО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНІ ПАКЕТИ (ПРОГРАМИ)

5. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

6. МЕТОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. МИСТЕЦТВО ОБ`ЄДНАНОГО КЕРІВНИЦТВА СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ОПЕРАТИВНИХ СТАНДАРТІВ, АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПРОПОЗИЦІЙ, ДОПОВІДЕЙ

9. ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ УГРУПОВАНЬ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ У ВОЄННИХ КОНФЛІКТАХ ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД

10. ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

11. ОСНОВИ РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ ТА НАУКОМЕТРИЧНИМИ БАЗАМИ

12. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

13. ФIЛОСОФIЯ ТА МЕТОДОЛОГIЯ НАУКИ

14. ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ ТА МИРУ

За освітньо-науковою програмою "Озброєння та військова техніка"

1. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

4. МЕТОДИ ВОЄННО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНІ ПАКЕТИ (ПРОГРАМИ)

5. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

6. ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

8. ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

9. ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОВТ

10. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

11. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

12. ФIЛОСОФIЯ ТА МЕТОДОЛОГIЯ НАУКИ

13. РЕАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

14. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДТРИТКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

За освітньо-науковою програмою "Освітні/педагогічні науки"

1. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ

3. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

5. НАУКОВО-ПАДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ВВНЗ

6. ПСИХОЛОГІНІ ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАВНЬ

7. ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ДЕСТРУКЦІЇ

8. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

9. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

10. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ

11. ФIЛОСОФIЯ ТА МЕТОДОЛОГIЯ НАУКИ

12. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

13. ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА

14. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

15. МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВВНЗ

16. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

17. МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

18. ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ТА НАУКОВОГО ПРАЦІВНИКА

19. ПСИХОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

20. МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ