Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Силабуси дисциплін

1. Силабус навчальної дисципліни “Актуальні проблеми стандартизації вищої школи України”

2. Силабус навчальної дисципліни “Іноземна мова в науковій діяльності”

3. Силабус навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій школі”

4. Силабус навчальної дисципліни “Психологія безпеки особистості”

5. Силабус навчальної дисципліни “Психологічні основи конструювання тестових завдань у вищій військовій школі”

6. Силабус навчальної дисципліни “Психологія бою”

7. Силабус навчальної дисципліни “Статистичні методи у психолого-педагогічних дослідженнях”

8. Силабус навчальної дисципліни “Сучасна педагогічна риторика”

9. Силабус навчальної дисципліни “Теорія і методика наукових досліджень у вищій військової школі”

10. Силабус навчальної дисципліни “Філософія війни та миру”

11. Силабус навчальної дисципліни “Філософія та методологія науки”