Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

Захист кандидатської дисертації ЛУХТАНОМ Андрієм Івановичем

13.03.2019

13 березня 2019 року о 15 год. 00 хв. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.709.04 у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Захист кандидатської дисертації ЛУХТАНОМ АНДРІЄМ ІВАНОВИЧЕМ на тему “Міжнародне військове співробітництво України (1991 – 2013 рр.)”

Спеціальність 20.02.22 – військова історія.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Кудряченко Андрій Іванович, директор (Державна установа “Інститут всесвітньої історії НАН України”);

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Недзельський Юрій Олексійович, викладач кафедри (Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка).

З дисертаціями можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та на сайті університету.