Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

Науково-практичний семінар: «Актуальні проблеми правового регулювання сектору безпеки і оборони»

30.10.2019

Кафедра правового забезпечення гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського запрошує Вас взяти участь у проведенні науково-практичного семінару: «Актуальні проблеми правового регулювання сектору безпеки і оборони», який відбудеться 30 жовтня 2019 р. на базі кафедри правового забезпечення. Місце проведення: приміщення Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, аудиторія № 135.

Мета семінару: здійснити аналіз наявного стану правового регулювання діяльності сектору безпеки і оборони держави та запропонувати комплекс заходів щодо його змістовного поліпшення.

Орієнтовні напрями роботи науково-практичного семінару:

- Стан законодавчого регулювання діяльності сектору безпеки і оборони держави.

- Правовий аналіз змісту окремих актів законодавства, які регулюють діяльність сектору безпеки і оборони держави.

- Аналіз наявного досвіду діяльності сектору безпеки і оборони по відстоюванню суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів України, зміцненню оборони держави і її воєнної безпеки.

- Організаційно-правові аспекти забезпечення реалізації завдань, що витікають із чинного законодавства, що регулює діяльність сектору безпеки і оборони.

- Питання реалізації завдань, що витікають із актів законодавства, що регулюють діяльність сектору безпеки і оборони.

- Реалізації законодавства щодо функціонування системи демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки та оборони України.

- Здійснення військово – правового реформування у судовій і правоохоронній діяльності як один із напрямів забезпечення ефективного функціонування сектору безпеки і оборони держави.

Для участі у заході запрошуються військовослужбовці, учасники операції АТО, Об’єднаних сил, науково-педагогічні та наукові працівники, слухачі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, інших вищих військових навчальних закладів та наукових установ, представники органів військового управління, громадськості, інші фахівці.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

- тези доповідей мають бути наданими в електронному вигляді (редактор Microsoft Office Word), формат – А4, шрифт - ТіmеsNewRoman № 14, міжрядковий інтервал - одинарний, поля сторінки: ліворуч - 3,0 см, праворуч - 1,5 см, угорі - 2,0 см, знизу - 2,0 см;

- перший рядок - прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні), другий рядок - посада, навчальний заклад (установа, організація), науковий ступінь, вчене звання (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);

- нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);

- обсяг тез - від двох до десяти сторінок;

- мова тез - українська;

- список використаних джерел (при наявності) оформлюється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Контактні телефони:

(097) 707-63-08 - голова організаційного комітету – начальник кафедри правового забезпечення Прохоренко Михайло Михайлович;

(067) 244-41-53- секретар організаційного комітету – начальник науково-дослідної лабораторії (правового забезпечення військ (сил)) Карпенко Микола Іванович.

Тези доповідей мають бути надані в електронному вигляді на кафедру правового забезпечення або надіслані на електронну пошту - E-mail:militar-pravo@ukr.netдо 29 жовтня 2019 року.

Тези доповідей не повинні містити відомостей з обмеженим доступом.

Київ, 30 жовтня 2019 року