Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

21-22 листопада 2019 року відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

21.11.2019

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України», яка відбудеться 21-22 листопада 2019 року на базі Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського запрошує Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України», яка відбудеться 21-22 листопада 2019 року на базі Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Мета конференції: обговорення ключових проблем теоретико-методологічного, методичного та практичного забезпечення розвитку фізичної підготовки та спорту у секторі безпеки й оборони України на шляху євроатлантичної інтеграції з урахуванням досвіду бойових дій та військових конфліктів.

Орієнтовні напрями роботи конференції:

І. Теоретико-методологічні засади розвитку фізичної підготовки та спорту у секторі безпеки і оборони України з урахуванням досвіду бойових дій та військових конфліктів.
ІІ. Цілі, завдання, зміст і перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників на шляху євроатлантичної інтеграції України.
ІІІ. Зарубіжний досвід спеціальної фізичної підготовки та спорту у збройних силах провідних країн світу.
ІV. Управління розвитком фізичної підготовки та спорту у секторі безпеки і оборони України з урахуванням досвіду бойових дій та військових конфліктів.
V. Розвиток військово-прикладних видів спорту у секторі безпеки й оборони України.
VІ. Проблеми підготовки, формування та розвитку фахівців з організації фізичної культури і спорту.
VII. Прикладні аспекти інформаційних технологій у фізичній культурі і спорту.
VІII. Медико-біологічні та психологічні аспекти фізичної культури і спорту, реабілітація, ерготерапія, рекреація, фізична терапія.
Для участі у заході запрошуються представники іноземних делегацій, центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту України, органів військового управління Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, інших структур сектору безпеки і оборони України, фахівці фізичної підготовки і спорту військ (сил) Збройних Сил України, науково-педагогічні працівники та науковці закладів вищої освіти з фізичного виховання і спорту та науково-дослідних установ, представники громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, ад’юнкти, слухачі, курсанти.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

- обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве 25 мм, решта – 20 мм; кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Сторінки не нумеруються. У тезах не повинно бути переносу слів та макросів.
- праворуч – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює чи вчиться автор.
- назва тез через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний.
Оргкомітет планує видати збірник тез до початку роботи конференції.
Учасники конференції сплачують організаційний внесок, що передбачає видання програми та збірника тез конференції.
Участь докторів наук у роботі конференції безкоштовна за умови подання тез без співавторів. Контактні телефони:
(096) 57-57-835; (093) 947-96-35 – секретар організаційного комітету – Вадим Шемчук.
Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам до публікацій такого типу чи вносити у них корективи.
Для участі в роботі конференції необхідно до 1 листопада 2019 р. надіслати на електронну адресу npkonfersport@gmail.com:
- тези доповіді. Назва файлу повинна містити прізвище доповідача (наприклад, Bоуchuk_tezy.doc);
- заявку (Bоуchuk_zajavka.doc).
Тези доповідей не повинні містити відомостей з обмеженим доступом.