Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

Науково-практичний семінар (в режимі он-лайн) “Удосконалення теоретико-методичних засад оцінювання навчальних досягнень в системі ВВНЗ”

28.10.2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науково-методичний центр організації освітньої діяльності запрошує Вас взяти участь у науково-практичному семінарі на тему “Удосконалення теоретико-методичних засад оцінювання навчальних досягнень в системі вищих військових навчальних закладів”. Науково-практичний семінар відбудеться 28 жовтня 2020 року в режимі онлайн у мережі Інтернет.

МЕТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

Напрацювати підходи та виробити спільне рішення щодо підвищення якості освіти через оновлення змісту засад оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в системі вищих військових навальних закладів (ВВНЗ).

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

1. Актуальні питання організації та проведення оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в системі ВВНЗ.

2. Організаційно-методичні рекомендації щодо проведення оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у системі ВВНЗ.

УМОВИ УЧАСТІ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ

На адресу оргкомітету надсилаються: заявка на участь у науково-практичному семінарі та тези в електронному варіанті.

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез науково-практичного семінару. Тези, що містять інформацію з обмеженим доступом – не приймаються.

Тези надсилати на електронну адресу ol33@ukr.net.

Контактна особа начальник науково-методичного відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру організації освітньої діяльності, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник полковник Олійник Леонід Віталійович (тел. 096-200-42-70).

ВАЖЛИВІ ДАТИ

16 жовтня – кінцевий термін реєстрації учасників

23 жовтня – кінцевий термін подання доповідей

28 жовтня – науково-практичний семінар (о 10.00 год.)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг рукопису – до 5 аркушів українською чи англійською мовами.

Формат аркушу А4 (21 × 29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю):

зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см.

Основний шрифт – Times New Roman, 14 кегль.

На першій сторінці у першому рядку справа вказати (жирним курсивом) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання, посаду, місце роботи (навчання), далі через 1 інтервал ‒ назву доповіді (великими літерами посередині виділити жирним). Текст тез доповідей – через один інтервал.