Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

Науково-практична конференція “Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах”

05.11.2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах”, яка відбудеться 05 листопада 2020 року у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського в режимі онлайн.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення актуальних проблем поведінки військовослужбовців у бойових умовах та вироблення єдиних підходів до надання психологічної допомоги, здійснення соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників операції об’єднаних сил.

Тематичні напрямки роботи конференції:

  • Соціально-психологічний зміст уявлень про війну і мир.
  • Експериментальні дослідження в психології війни на сучасному європейському просторі.
  • Особливості збереження психічного здоров’я учасників операції об’єднаних сил.
  • Актуальні проблеми психологічної допомоги та реабілітації учасників операції об’єднаних сил.
  • Актуальні проблеми здійснення професійно психологічного відбору військових фахівців.
  • Морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій).
  • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики підготовки військових фахівців.
  • Актуальні проблеми організації правової роботи у Збройних силах України.

Участь для всіх учасників – БЕЗОПЛАТНА.

Запрошуємо до участі у якості спікерів та ведучих майстер-класів всіх коллег, хто має цікавий досвід і готовий ним поділитися

Робочі мови: українська, англійська.

Форма участі: заочна.

Кожен учасник конференції отримає сертифікат участі та збірник тез доповідей (у електроному вигляді)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ.

1. Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок.

2. Матеріали оформляються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,0). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумеруються.

3. На першій сторінці у першому рядку справа вказати (жирним курсивом) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання, посаду, місце роботи (навчання), далі через 1 інтервал – назву доповіді (великими літерами посередині, виділити жирним). Текст тез доповідей – через 1 інтервал.

4. Список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та надається наприкінці тез у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках [7, с.26].

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До 20 жовтня 2020 року необхідно надіслати на е-mail: i_moskalyow@ukr.net наступні документи:

1. Заявку на участь у конференції за наведеним зразком.

2. Електронний варіант тез, оформлений відповідно до вимог.

Назва файлів має відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко М. Ю._Заявка; Петренко М. Ю._Тези) У темі листа зазначити «Конференція-2020».

Контактна особа: Москальов Ігор Олександрович

моб. тел.: 0978079620. e-mail: i_moskalyow@ukr.net

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище ……………………………...……………………

Ім’я ……………………………………...……………………

По-батькові …………………………………………………

Науковий ступінь …………………………...………………

Вчене звання ......................................................................

Посада ………………………….............................…………

Організація ……………………………………….…………

Контактний телефон, факс .................................................

Е-mail .....................................................................................

Форма участі у конференції:

виступ на пленарному засіданні …..………..........................

виступ на секційному засіданні………...................................

подання тез доповідей ……………………..............................

Назва тематичного напряму……………………………………

Тема доповіді .........................................................……………

ТАКОЖ ІНФОРМУЄМО ВАС

Що доповіді учасників, оформлені у вигляді наукових статей, можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць "Вісник Національного університету оборони України", який є фаховим у галузі психологічних наук.

Детальну інформацію Ви можете отримати тут: https://nuou.org.ua/nauka/npub/v-nuou/

Контактна особа: Богайчук Вадим Жоржевич, тел. (067)262-49-55. e-mail: vesniknuou@ukr.net

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції має бути підтверджено нашим повідомленням на надану Вами електрону адресу. Якщо впродовж трьох робочих днів після надсилання Ви не отримали відповідь, будь ласка зателефонуйте контактній особі (Москальов Ігор Олександрович моб. тел.: 0978079620. e-mail: i_moskalyow@ukr.net).

Подані матеріали буде опубліковано у авторський редакції. Відповідальність за зміст виступів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези доповіді, якщо вони не відповідають тематиці роботи конференції і зазначеним вимогам.

Інформаційний лист