Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

В університеті в он-лайн режимі відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”

27.11.2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Науково-дослідний центр воєнної історії запрошує Вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”. Науково-практична конференція відбудеться 27 листопада 2020 року в режимі он-лайн у мережі Інтернет. МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ висвітлення історичних витоків та діяльності Українського війська на різних етапах боротьби за українську державність, участі України в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, досвіду протидії сучасній гібридній війні у воєнній сфері, відсічі та стримуванні агресії Російської Федерації проти України, обговорення та апробація результатів воєнно-історичних досліджень науковців, науково-дослідних робіт воєнно-історичної проблематики. ТЕМАТИКА ДИСКУСІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 1. Досвід застосування сил безпеки і оборони в операції Об’єднаних сил (антитерористичній операції). 2. Українська революція 1917–1921 рр.: воєнно-історичний аспект. 3. Україна та українці у вирі Другої світової війни. 4. Збройний захист українських земель з давнини до початку ХХІ ст. 5. Історичний досвід підготовки фахівців для сектору безпеки та оборони. 6. Участь України в операціях з підтримання миру та безпеки. 7. Душпастирська опіка в Українському війську та феномен волонтерського руху: досвід, проблеми та перспективи. УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ На адресу оргкомітету надсилаються: заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції та тези в електронному варіанті. Тези, що містять інформацію з обмеженим доступом – не приймаються. Тези надсилати на електронну адресу: nashyvochnicov@nuou.org.ua. Контактна особа працівник Збройних Сил України Валерій Грицюк, роб. тел. (044) 271-09-47. ВАЖЛИВІ ДАТИ 30 жовтня – кінцевий термін подання списків учасників 10 листопада – кінцевий термін подання заявок та тез доповідей 27 листопада – конференція (о 10.00 год.) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 1. До друку приймаються тези доповіді обсягом одна сторінка. 2. Тези подають в електронному варіанті у вигляді файла, виконаного в текстовому редакторі МS Word і збереженого у форматі *.rtf. Назва файла має складатися з прізвища та ініціалів автора. Наприклад, файл має називатися “ПетренкоАВ.rtf”. 3. Тези мають містити: прізвище та ініціали автора; науковий ступінь; вчене звання; місце роботи; назву і текст тез. 4. Параметри сторінки і тексту: всі поля – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 12, інтервал – 1,2; абзацний відступ – 10 мм. 5. До тез обов’язково додається авторська довідкаіз зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), місця роботи, посади і військового звання, наукового ступеня, вченого звання, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти. 6. Матеріали тез не мають містити конфіденційної інформації. 7. Надсилати матеріал з поміткою “Для конференції теза” на адресу: nashyvochnicov@nuou.org.ua. АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, 28, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, науково-дослідний центр воєнної історії. Реквізити для зв’язку: E-mail: nashyvochnicov@nuou.org.ua тел. (044) 271-09-47

1 Images Attached