Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

В університеті відбудеться науково-практичний семінар "Проблеми та шляхи трансформації системи морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України на період до 2025 року"

26.11.2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичного семінару “Проблеми та шляхи трансформації системи морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України на період до 2025 року”, який відбудеться 26 листопада 2020 року у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.
Метою семінару є обговорення напрямів трансформації системи морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, а також визначення найближчих та подальших перспектив її розвитку з урахуванням досвіду операції Об’єднаних сил.
Західвідбудеться в аудиторії 220 корпус 5 навчального інституту університету, початок о 10.00.

Участь для всіхучасників – БЕЗОПЛАТНА.
Робоча мова: українська.
Форма участі: очна.

Кожен учасник семінару отримає збірник тез доповідей (у електронному вигляді)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ.

1. Обсяг тез доповідей – до 5 сторінок.
2. Матеріали оформляються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, TimesNewRoman, інтервал 1,0). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумеруються.
3. На першій сторінці у першому рядку справа вказати (жирним курсивом) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь (без скорочень), вчене звання, посаду, місце роботи (навчання), далі через 1 інтервал – назву доповіді (великими літерами посередині, виділити жирним). Текст тез доповідей – через 1 інтервал.
4. Список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 та надається наприкінці тез у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках [7, с.26].

УМОВИ УЧАСТІ У СЕМІНАРІ

До 25листопада 2020 рокунеобхідно надіслати на е-mail:ingashereshkova@gmail.com наступні документи:
1. Заявку на участь у семінарі за наведеним зразком.
2. Електронний варіант тез, оформлений відповідно до вимог.
Назва файлів має відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко М. Ю._Заявка; Петренко М. Ю._Тези).У темі листа зазначити «Семінар-2020».
Контактна особа: Шерешкова Інга Ігорівна
моб. тел.: 093-812-80-30. e-mail: ingashereshkova@gmail.com


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ УРОБОТІ СЕМІНАРУ

Прізвище …………………………...……………………………………………
Ім’я ……………………………………...……………………………………….
По-батькові …………………………………………………………………..…
Науковийступінь …………………………...…………………………………
Вченезвання .....................................................................................................
Посада …………………………........................………….…………………..
Організація …………………………………………………………..
Контактний телефон, факс ...............................................................................
Е-mail ...........................................................................................................
Форма участі у семінарі:
виступ на пленарному засіданні…..………..........................................
подання тез доповідей …………..........................................................................................

Тема доповіді .........................................................………………

Доповіді учасників, оформлені у вигляді наукових статей, можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць "Вісник Національного університету оборони України", який є фаховим у галузі психологічних наук.
Детальну інформацію Ви можете отримати тут: https://nuou.org.ua/nauka/npub/v-nuou/
Контактна особа: Богайчук Вадим Жоржевич, тел. (067)262-49-55. e-mail: vesniknuou@ukr.net

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у семінарі має бути підтверджено нашим повідомленням на надану Вами електрону адресу. Якщо впродовж трьох робочих днів після надсилання Ви не отримали відповідь, будь ласка зателефонуйте контактній особі( Шерешкова Інга Ігорівнамоб. тел.: 093-812-80-30. e-mail: ingashereshkova@gmail.com).
Подані матеріали буде опубліковано у авторський редакції. Відповідальність за зміст виступів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези доповіді, якщо вони не відповідають тематиці роботи семінару і зазначеним вимогам.