Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

Науково-практичний семінар “Впровадження стандартів НАТО в роботу служб персоналу Збройних Сил України”

24.11.2020

Шановні колеги!

 

Інститут забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій проводить Науково-методичний семінар «Впровадження активних методів навчання в ході проведення занять: сучасні тренди»

(до участі запрошуються науково-педагогічні та наукові працівники, ад’юнкти, слухачі)

 

Семінар відбудеться в Інституті забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій (навчальна аудиторія інституту – 2/409)

 

За результатами роботи семінару випускається науковий збірник «Впровадження активних методів навчання в освітній процес» із тезами доповідей учасників семінару.

Мета семінару: вдосконалення методики проведення основних видів навчальних занять з урахуванням результатів втілення  та апробація активних методів навчання в освітній процес інституту; підвищення методичної майстерності науково-педагогічних працівників у проведенні навчальних занять з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності слухачів.

Особливо вітається подання тез, в яких піднімаються найбільш перспективні для науки та практики інноваційні теми.

Тематичний план семінару:

1. Гейміфікація: використання ігрових підходів в освітньому процесі.
2. Сторістелінг: створення історії для навчання.
3. Воркшоп: напрацювання нових навичок у групові взаємодії.
4. Фасилітація: колективне розв’язання проблеми у командній роботі.
5. Командний квест: покрокове вирішення інтелектуальних, пошукових та творчих завдань.
6. Скрайбінг: творча візуалізація освітнього контенту.
7. Case-study: використання методів кейс-стаді при викладанні у ВВНЗ.

Порядок подання матеріалів:

Тези доповідей подаються до 24 листопада 2020 року (включно) в електронному вигляді на електронну адресу: ergidzey@ukr.net . Контактний телефон: +38 044 271-08-09.

,

Вимоги до оформлення матеріалів:

-       тези подаються тільки в електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word;

-       мінімальний обсяг тез – 3 сторінки формату А4, максимальний – 5;

-       шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля  – 20 мм;

-       діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; 

-       список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань:[1, с. 45].

Зверніть увагу!

-       співавторів у тезах – не більше трьох;

-       матеріали тез перевіряються на плагіат;

-       при оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Робоча мова семінару: українська, англійська.

До друку матеріали приймаються українською та англійською мовами.

Кожен автор до матеріалів окремим файлом додає заявку на участь за формою:

- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);

- науковий ступінь та вчене звання (якщо є);

- місце навчання, роботи, посада.

 

Умови участі у семінарі:

Обов’язкове дотримання заходів карантину відповідно до Постанови КМУ № 641 від 22 липня 2020 (зі змінами) “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV-2”.

Будемо раді бачити Вас учасниками семінару!

Інформаційний лист