Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Анонси подій

І Міжнародна науково-практична конференція «Вибухонебезпечні предмети як елемент гібридних загроз: виклики та протидія»

27.04.2021

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
імені Івана ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

І Міжнародна науково-практична конференція
інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
«Вибухонебезпечні предмети як елемент гібридних загроз: виклики та протидія»
27 квітня 2021 року
Київ, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Вибухонебезпечні предмети як елемент гібридних загроз: виклики та протидія», яка відбудеться 27 квітня 2021 року в режимі он-лайн.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція присвячена обговоренню актуальних проблем протидії вибухонебезпечним загрозам в умовах гібридної війни та узагальненню наукового та практичного досвіду їх вирішення.
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
До участі у конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти та наукових установ, ад’юнкти, аспіранти, докторанти та здобувачі наукових ступенів, військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, правоохоронних органів, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони України,, слухачі, студенти, курсанти, представники країн-партнерів.

За результатами роботи конференції випускається науковий збірник «Вибухонебезпечні предмети як елемент гібридних загроз: виклики та протидія» із тезами доповідей учасників конференції.
Особливо вітається подання тез, в яких піднімаються найбільш перспективні для науки та практики інноваційні теми.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Тези доповідей подаються до 23 квітня 2021 року (включно) в електронному вигляді на електронну адресу: nickpidhorodetskyi@nuou.org.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
- обсяг тез доповіді – до 3-х сторінок формату А4;
- шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм;
- діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ДСТУ 2.105-95;
- список використаної літератури не додається;
- назва доповіді – великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслень, по центру аркуша, без переносів; ім’я, прізвище, науковий ступінь та вчене звання – з правого краю. Нижче через інтервал – текст;
- оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез доповідей;
- тези доповідей не повинні містити інформацію з обмеженим доступом;
- модераторам конференції на електронну адресу (nickpidhorodetskyi@nuou.org.ua) автор надсилає:
електронний варіант тез із розширенням doc. (приклад назви файлу – “Коваленко І.І._тези”);
заявку на участь у роботі конференції (приклад назви файлу – “Коваленко І.І._заявка”).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СИСТЕМА ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Іван КОВАЛЕНКО, к.т.н., с.н.с.

Текст тез доповідей.


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище________________________________________________________
Ім’я_____________________________________________________________
По батькові______________________________________________________
Науковій ступінь_________________________________________________
Учене звання_____________________________________________________
Посада__________________________________________________________
Організація (повна назва)__________________________________________
Тема доповіді____________________________________________________
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ
(ВКАЗАТИ НЕОХІДНЕ):
1. Виступ на он-лайн засіданні + публікація тез;
2. Публікація тез.

РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ ЗА НАПРЯМАМИ
1. ГІБРИДНА ВІЙНА РОСІЇ – ЗАГРОЗИ НОВОГО (СТАРОГО) ТИПУ.
2. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМ ЗАГРОЗАМ.
3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМ ЗАГРОЗАМ У СВІТІ.
4. ЗАСНУВАННЯ МІЖВІДОМЧОГО КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З ПРОТИДІЇ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМ ЗАГРОЗАМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, англійська (передбачається перекладач).

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ
Модератори конференції :
полковник ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ Микола Миколайович тел. : 093-659-52-78; 044-271-05-86;
підполковник ЄРГІДЗЕЙ Ксенія Валеріївна тел. : 066-431-09-42; 044-271-08-09.
Електронна версія збірника тез наукових доповідей буде доступна на сайті Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Кожному учаснику конференції видається іменний сертифікат, що засвідчуватиме участь у конференції та публікацію тез і міститиме рекомендацію щодо зарахування не менше 0,2 кредиту ЄКТС (6 годин) за результатами самоосвіти, як форми професійного навчання для наукових та науково-педагогічних працівників, державних службовців та інших фахівців.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
27 квітня 2021 року:
Приєднання та реєстрація учасників – 8:30-9:00;
Робота пленарного засідання – 9:00-12:00;
Перерва – 12:00-13:00;
Робота пленарного засідання – 13:00-14:25;
Заключне слово – 14:25-14:30.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
Участь у роботі конференції безкоштовна.