Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Курс «Військове лідерство» для майбутніх офіцерів Сухопутних військ

24.12.2019

З метою розвитку військової освіти та поглиблення міжвузівської взаємодії, реалізуючи Програму НАТО DEEP-Україна, у період з 16 по 21 грудня 2019 року фахівцями університету проведено курс «Військове лідерство» з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. До участі в курсі були залучені майбутні фахівці з бойового застосування механізованих і танкових підрозділів, ракетних військ і артилерії, оперативного, бойового та морально-психологічного забезпечення, які навчаються на старших курсах академії.

Під час курсу було обговорено актуальні проблеми військового лідерства в контексті сучасних трансформаційних процесів. Розглянуто морально-етичні засади трансформаційного лідерства з позицій утилітарної та деонтологічної етичних теорій війни. Визначено рекомендації щодо налагодження ефективної управлінської комунікації, розвитку здатності та готовності до критичного мислення військового лідера, застосування наукових підходів до культурологічного аналізу організаційної поведінки у військових підрозділах.

Працюючи в малих групах над кейсами, курсанти мали нагоду перевірити дієвість теоретичних положень під час вирішення проблемних завдань професійного спрямування. Продемонструвати вміння презентувати результати власної праці, аргументувати та обґрунтовано відстоювати власну позицію.

Підсумком спільної роботи стало відпрацювання та презентація курсантами авторського проекту «Мій шлях до військового лідерства». Запропоновані курсантами різноманітні погляди на власне професійне зростання засвідчило багатомірність порушеної проблеми, множинність шляхів розвитку внутрішнього особистісного потенціалу військового лідера, великий моральний та інтелектуальний потенціал майбутніх військових фахівців.

Проведення курсу дозволило сформувати спільні погляди на становлення військового лідера на всіх рівнях підготовки офіцерів.