Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

15-та міжнародна наукова конференція “Передові тенденції в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп'ютерній техніці” (15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, T

  • >
  • >
  • >
  • 15-та міжнародна наукова конференція “Передові тенденції в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп'ютерній техніці” (15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, T
03.03.2020

Наукові працівники університету взяли участь у 15-тій міжнародній науковій конференції “Передові тенденції в радіоелектроніці, телекомунікаціях та комп'ютерній техніці” (15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering).

В програму конференції включено статтю за участю авторів Петра Сніцаренка, Олексія Загорки, Андрія Корецького, Юрія Саричева та Володимира Ткаченко (Petro Snitsarenko, Oleksii Zahorka, Andrii Koretskyi, Yurii Sarychev and Volodymyr Tkachenko) “Застосування експертних методів для оцінювання впливу загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері (Expert methods application to assess information security threats impact in the military sphere)”. За результатами конференції статті будуть направлені для розгляду та розміщення IEEE Xplore Library з подальшим цитуванням в науково-метричній базі Scopus.