Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Учаснників Зборів керівного скаладу системи військової освіти ознайомлено із досвідом університету щодо впровадження нових підходів до організації освітнього процесу

  • >
  • >
  • >
  • Учаснників Зборів керівного скаладу системи військової освіти ознайомлено із досвідом університету щодо впровадження нових підходів до організації освітнього процесу
18.02.2021

Продовжуються Збори керівного складу системи військової освіти, які протягом двох днів проходять на базі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

У Зборах беруть участь посадові особи структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівники ВВНЗ, ВНП ЗВО, а також іноземні радники з питань професійної військової освіти, представники Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Під час роботи учасники заходу обмінюються думками щодо результатів інституційного аудиту системи професійної військової освіти та проблемних питань і перспектив розвитку системи професійної військової освіти. Крім того, визначаються пріоритетні кроки на шляху трансформації системи військової освіти, зважаючи на зміни, яких зазнала структура Збройних Сил України та об’єднана система управління силами оборони у зв’язку з переходом на функціонування за стандартами НАТО.

На початку другого дня Зборів перед присутніми виступив тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Національного університету оборони України з навчальної роботи полковника Микола Паламар. Він поінформував про досвід, який вже накопичив університету щодо впровадження принципово нових підходів до організації освітнього процесу відповідно до альтернативних моделей систем освіти провідних країн НАТО, а також достатньо чітко окреслено перелік проблемних питань, що потребують вирішення.

‒ Говорячи про досвід запровадження в університеті системи професійної військової освіти, ми ведемо мову не про окремі освітні програми, а про тектонічні зміни у філософії та ментальності військової освіти, які проіснували у фактично недоторканому вигляді з кінця 90-х років і корінням сягали в радянську парадигму, ‒ зазначив полковник Микола Паламар.

В цьому контексті, за його словами,  можна констатувати, що “зміна навіть однієї програми відповідно до моделей, запроваджених у країнах-членах НАТО, тягне за собою докорінну зміну всієї організації освітнього процесу, включаючи і заходи забезпечення.”

‒ Як результат усвідомлення даного факту в університеті розроблено та впроваджено принципово нову Стратегію, фундаментом якої є відмінна від попередньої філософія відносин між учасниками освітнього процесу, стейкхолдерами та партнерами, а також сформульована візія та місія університету, ‒ полковник Микола Паламар.

Учасникам Зборів керівного складу системи військової освіти було доведено, що в основу ідеї перспективної системи військової освіти Національного університету оборони України покладено модель, що реалізована в системі військової освіти країн Балтії та яка, у свою чергу базується на досвіді підготовки військових фахівців у країнах-членах НАТО.

Фактично, в університеті проведено декомпозицію програм підготовки за рівнями (оперативно-тактичного – на оперативний і тактичний; оперативно-стратегічного – на стратегічний з передачею частини змісту навчання на оперативний рівень) з одночасним відділенням магістерських програм від програм професійного підвищення кваліфікації.

Як констатував тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника університету з навчальної роботи, “пошук місця та відповідності сучасних навчальних програм тактичного, оперативного та стратегічного рівнів, реалізованих у країнах-членах НАТО підтвердив роль університету як системоутворюючого навчального закладу у системі військової освіти.”

Зазачалося, що протягом останніх трьох років в НУОУ розроблено та практично апробовано програми професійної військової освіти тактичного, оперативного та стратегічного рівнів; внесено пропозиції щодо системи перепідготовки та підвищення кваліфікації з її розподілом на принципово нові складники: школу оборонного менеджменту та школу лідерства з відповідним переглядом змісту програм.

Важливим уроком стало те, що не лише наповнення, але й структура програм НАТО відтворює зміст їх ключових доктринальних документів, що істотно впливає на формування навчального контенту.

Ключовим для університету уроком, який з’ясовано в процесі реалізації системи військової освіти є необхідність тісної кореляції кар’єри та освіти.

‒ Таким чином, Національний університет оброни України імені Івана Черняховського на етапі апробації нової системи військової освіти має унікальний досвід саме у формуванні змісту, структури, наповнення, послідовності підготовки, тощо, ‒ сказав полковник Микола Паламар. ‒ Система курсів стратегічного, оперативного та тактичного рівнів є абсолютно новою, тому звісно має місце ряд проблемних питань, та в свою чергу підтверджені проведеним інституційним аудитом у 2020 році із залученням іноземних радників.

У підсумку було акцентовано, що “базисом для перетворень в системі військової освіти має бути концепт або, принаймні, візія ‒ “офіцер Збройних Сил України майбутнього”. Про це неодноразово говорили стратегічні радники Міністерства оборони України. Такий концепт мав би визначити, якого офіцера ми хотіли б мати у перспективі, і для підготовки якого ми мали б переналаштувати (трансформувати) систему військової освіти.”

Своєю чергою начальник Національного університету оборони України Імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко у своєму виступі перед учасниками Зборів керівного складу системи військової освіти наголосив на важливості ретельного та суворого відбору кандидатів на навчання за всіма напрямками підготовки. За його словами вступна кампанія до університету у поточному році організовуватиметься із врахуванням висновків та, особливо, недоліків попередніх років. Цьому приділятиметься підвищена увага керівництва університету, Міністерства оборони та Генерального штабу.