Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра Військово-Морських Сил відзначила 25 річницю з Дня створення

16.04.2019

У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського відбувся урочистий захід з нагоди створення кафедри Військово-Морських Сил, яка цьогоріч відзначає 25 річницю від дня заснування.

Привітати колектив кафедри та університету прибули заступник начальника штабу ВМС ЗС України капітан 1 рангу Андрій Риженко, перший Командувач ВМС України віце-адмірал Борис Кожин, представники Асоціації ветеранів ВМС,  Державної прикордонної служби України, Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, керівництво, наукові, науково-педагогічні працівники, слухачі університету.

В сучасних умовах кафедра Військово-Морських Сил є провідним навчальним і науковим підрозділом університету, що здійснює навчально-виховну і методичну роботу з метою підготовки слухачів університету з питань розвитку, підготовки і застосування ВМС ЗС України, а також здійснює наукову і науково-технічну діяльність в інтересах забезпечення навчального процесу, розвитку військово-морської науки як складової військової науки та з метою наукового обґрунтування рішень, що приймаються в державі у морській (військово-морській) галузі.

Формування кафедри ВМС було розпочато разом зі створенням Академії Збройних Сил України відповідно до директиви Міністра оборони України.

У квітні 1994 року було завершено формування ядра професорсько-викладацького складу і проведено перше засідання кафедри. З 1 вересня того ж року кафедрою вперше розпочато проведення занять за навчальною дисципліною “Оперативне мистецтво Військово-Морських Сил” на факультеті підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня та факультеті перепідготовки та підвищення кваліфікації. Головною складністю при опрацюванні посібників та викладанні дисципліни була відсутність офіційно прийнятої військово-морської концепції, програми розбудови ВМС та обмеженість складу флоту. У 1996 році кафедрою було завершено підготовку першого випускника.

Сьогодні кафедра Військово-Морських Сил Національного університету оборони України представляє собою єдиний підрозділ навчального закладу, що здійснює підготовку слухачів з питань застосування ВМС та наукову і науково-технічну діяльність в інтересах розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

За період існування кафедрою було випущено близько 200 офіцерів оперативно-тактичного рівня для Військово-Морських Сил, значну кількість висококваліфікованих фахівців оперативно-стратегічного рівня для Збройних Сил України та інших військових формувань держави, правоохоронних органів, серед яких командувачі Військово-Морських Сил Збройних Сил України, начальники головних управлінь Генерального штабу  Збройних Сил України та інші вищі посадовці Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Також за роки свого існування колектив кафедри брав участь у підготовці фахівців для іноземних держав, зокрема Грузії, Азербайджану, Китаю, Шрі-Ланки, США, Республіки Корея, Казахстану.

З метою забезпечення підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня здійснюється викладання навчальної дисципліни “Оперативне мистецтво Військово-Морських Сил”, викладаються питання розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України, підготовки оборони держави з моря, застосування сил (військ) ВМС в міжвидових операціях мирного часу, у кризових ситуаціях та у воєнному конфлікті.

Підготовка фахівців оперативно-тактичного рівня для Військово-Морських Сил Збройних Сил України за двома флотськими спеціальностями “Бойове застосування та управління діями частин військово-морських сил” і “Організація бойового застосування, експлуатації та ремонту озброєння і техніки військово-морських сил” здійснюється кафедрою з використанням комплексу навчальних дисциплін.

Починаючи із вересня 1998 року, в ад’юнктурі кафедри підготовлено п’ять кандидатів наук. Ведеться значна робота щодо підготовки здобувачів наукових ступенів кандидатів наук зі складу науково-педагогічних працівників

Слід зазначити, що поряд з навчальною роботою, одним з основних напрямків роботи кафедри, починаючи з моменту її створення, була наукова і науково-технічна діяльність. За час існування кафедри виконано значну кількість науково-дослідних робіт на замовлення командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, зокрема, у 1997–1998 роках кафедрою розроблено одну з перших військово-морських концепцій. Також кафедрою розроблено низку навчальних посібників, інших наукових та навчально-методичних праць, у 2001 році розроблений перший  підручник  “Оперативне мистецтво Військово-Морських Сил”.

У період з 2005 по 2019 рр. кафедрою з метою обговорення та реалізації результатів, що отримані кафедрою у ході наукових досліджень,  підготовлено та проведено одну міжнародну, три міжвідомчих науково-практичних конференції. З 2016 року кафедрою було започатковано щорічне проведення Міжнародного наукового форуму “Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України”, у рамках якого проводяться міжнародні науково-практичні конференції та “круглі столи”.

Кафедрою підтримується активна співпраця з органами управління, структурними підрозділами та представниками інших міністерств і відомств України. Найбільш активною і корисною для розвитку кафедри є співпраця з іншими відомствами. 

З березня 2014 року, з початком окупації Криму Російською Федерацією, основним завданням кафедри стало узагальнення досвіду бойової діяльності сил (військ) Військово-Морських Сил, а згодом ‒ їх участі в операції Об'єднаних сил (антитерористичній операції) на території Донецької та Луганської областей, вироблення рекомендацій щодо відновлення спроможностей, розвитку, підготовки і застосування Військово-Морських Сил в умовах збройної агресії та їх впровадження у навчальний процес.

Підтримуючи та розвиваючи кращі військово-морські традиції та розвиваючи педагогічну майстерність науково-педагогічних працівників, кафедра Військово-Морських Сил університету постійно підвищує рівень знань в галузі військово-морської справи та удосконалює методику викладання дисциплін кафедри з метою забезпечення високої якості підготовки фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів університету. Кафедра продовжує виконувати ті завдання, що визначені командуванням університету та командно-штабного інституту застосування військ (сил), навчати та виховувати кращих офіцерів для Військово-Морських Сил Збройних Сил України.