Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

В університеті завершено “Курс англійської мови з удосконалення (оновлення) знань і умінь”

08.07.2020

Ще у 2015 році Україна визначила амбітну мету, яка, згодом, пройшла червоною стрічкою у стратегічних оборонних документах держави – перехід на стандарти НАТО до 2020 року.

І хоча, після ретельнішого вивчення усіх наявних та прийдешніх ризиків, у Річній національній програмі співробітництва з НАТО кінцевим терміном реалізації наміченого визначено 2024 рік, рівняння на 2020 рік залишилося.

Серед основних вимог, декларованих у Цілях партнерства є необхідність впровадження у вищі військові навчальні заклади України викладання англійською мовою окремих фахових дисциплін і штабних процедур за стандартами НАТО та володіння англійською мовою усіма випускниками ВВНЗ на рівні СМР-2.

З цією метою, у перспективні програми підготовки військовиків на Курсах лідерства для офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L3), які проходять у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського
(далі – Університет), було внесено принципову корективу, а саме: проведення певної частки занять (не менше 60% контактних годин) англійською мовою.

Окремим важливим завданням у комплексі інновацій стала і оновлена система підготовки на мовних курсах. Після ретельного опрацювання навчальної план-програми Курсів лідерства рівня (L3), науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов Університету розробили “Курс англійської мови з удосконалення (оновлення) знань і умінь”, стратегічною метою якого є підготовка слухачів в обсязі, що забезпечує удосконалення іншомовної комунікативної компетентності у основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, говорінні, читанні та письмі) на рівні СМР-2 відповідно до мовного стандарту НАТО STANAG 6001.

Курс розрахований на чотиритижневе інтенсивне навчання і самостійну підготовку. Концепт курсу було запозичено у болгарських партнерів України за проєктом Бюро міжнародної мовної координації (BILC) і орієнтовано виключно на мовну підготовку кандидатів на навчання на Курсах лідерства для офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня. Умовою зарахування на “Курс англійської мови з удосконалення (оновлення) знань і умінь” був обов’язковий вхідний рівень володіння мовленнєвими компетентностями на рівні, на нижчому від СМР 1+.

За відгуками слухачів, заняття проходили в інтенсивному форматі та охоплювали формально-рольове спілкування в мікрогрупах у поєднанні з інтерактивними тренінгами з аудіювання, читання та письма. Педагогічна та філологічна майстерність викладачів, їх глибокі знання з фаху та психології, підвищували мотиваційний рівень слухачів та сприяли швидкому оновленню наявних знань і відшліфуванню комунікативних умінь слухачів.

Результати рубіжного тестування засвідчили про готовність 19 слухачів продовжувати навчання на курсі L-3 англійською мовою. Викладання, за задумом керівництва Університету, здійснюватимуть провідні наукові та науково-педагогічні працівники НУОУ, які отримали освіту за фахом, або пройшли професійну підготовку у європейських та західних закладах військової освіти. Плідна співпраця університету з зарубіжними колегами гарантуватиме можливість залучати до участі в проведенні лекцій та семінарських занять іноземних радників та фахівців країн-партнерів.