Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Науково-педагогічні працівники та слухачі інституту авіації та ППО університету взяли участь у науково-практичному семінарі з проблематики застосування Повітряних Сил в сучасних умовах

  • >
  • >
  • >
  • Науково-педагогічні працівники та слухачі інституту авіації та ППО університету взяли участь у науково-практичному семінарі з проблематики застосування Повітряних Сил в сучасних умовах
27.11.2019

26 листопада 2019 року кафедрою Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони НУОУ було проведено науково-практичний семінар на тему “Проблеми застосування Повітряних Сил в сучасних умовах”.

Семінар проведено за участі представників Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, наукових та науково-педагогічних працівників і слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Метою науково-практичного семінару було обговорення проблемних питань застосування Повітряних Сил в сучасних умовах з обґрунтуванням можливих шляхів їх вирішення.

Головну увагу в заході було приділено:

обговоренню актуальних проблем оперативного мистецтва Повітряних Сил в сучасних умовах;

визначенню проблемних питань управління в Повітряних Силах;

аналізу застосування чергових сил з протиповітряної оборони;

обговоренню методичного підходу щодо визначення форм дій та способів застосування Повітряних Сил в сучасних операціях;

аналізу застосування Військово-Повітряних Сил провідних країн світу;

розгляду методичних підходів щодо оцінювання ефективності застосування Повітряних Сил при виконанні завдань в сучасних умовах.

За результатами обговорення питань семінару, учасники дійшли єдиного висновку, що сучасні умови застосування Повітряних Сил визначаються трансформацією структури видів і Збройних Сил в цілому, зміною поглядів на систему операцій Збройних Сил України, активним впровадженням у практику військ стандартів НАТО, поширенням збройного протистояння у різні сфери та набуття сучасними операціями ознак багатодоменності. При цьому, реорганізаційні заходи, які передбачені в ході реформування і розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України, повинні проводитись з врахуванням завдань та можливих ризиків і загроз в операційному середовищі.

– На науково-практичному семінарі визначені основні напрямки подальшого розвитку теорії і практики підготовки та застосування Повітряних Сил Збройних Сил України, шляхи їх удосконалення. Це вимагає від кафедри Повітряних Сил постійного уточнення змісту навчання, напрямків наукових досліджень, розробки актуальних наукових праць, підготовки пропозицій щодо існуючих та нових нормативних документів, – наголосила у своїй доповіді тимчасово виконуючий обов’язки начальника кафедри Повітряних Сил кандидат технічних наук, полковник Олена Коршець.

За підсумками семінару отримано аналітичний матеріал з висновками та рекомендаціями для органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України.