Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Попри всі труднощі у 2020 році університету вдалося головне – забезпечити якісну підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів

  • >
  • >
  • >
  • Попри всі труднощі у 2020 році університету вдалося головне – забезпечити якісну підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів
30.12.2020

Новий рік – це той рубіж, який дозволяє оцінити досягнення, сформулювати досвід з невдач та окреслити нові амбітні цілі. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського – це, у першу чергу, люди. Кожен військовослужбовець і працівник вписав свою сторінку в історію закладу. Під час урочистих заходів напередодні Нового року та Різдва Христового у провідному вищому військовому закладі держави  підвели підсумки діяльності за 2020 рік, а також визначили завдання на наступний.

Рік, що минає з погляду на розвиток загальної ситуації в державі та у світі, видався для колективу університету складним, напруженим, суперечливим, але водночас цікавим і продуктивним. 2020 рік у розрізі всесвітньої боротьби з пандемією спричиненою короновірусом COVID-19, став викликом не лише для нашого навального закладу, а й для всієї системи освіти держави і освітніх систем усіх без виключення держав світу.

‒ Він загострив розуміння невідворотності змін в освіті, вивів на порядок денний принципово нові проблеми та змусив усіх військових освітян та науковців до пошуку нестандартних рішень у мінливому середовищі, зазначив у своїй промові начальник університету генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко. ‒ Рік, що минає, став справжнім часом, перевірки спроможностей університету щодо підготовки висококваліфікованих офіцерів-лідерів для задоволення потреб Збройних Сил України та інших складових Сектору безпеки і оборони України.

Генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко наголосив, що у 2020 році Національному університету оборони України попри всі труднощі вдалося головне – забезпечити якісну підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів.

У поточному році академічна спільнота університету продовжила роботу над удосконаленням освітнього процесу та приведення змісту навчання у відповідність до вимог Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України та начальника Генерального штабу з урахуванням завдань оборонної реформи.

Набули розвитку лідерські курси (L-2; L-3; L-4), уточнено їх зміст у тому числі за участі іноземних партнерів та започатковано їх викладання англійською мовою. Вперше зроблені практичні кроки до впровадження викладання курсів оперативного та стратегічного рівнів англійською мовою. Зміст курсу базується на оригінальних документах НАТО, а в його розробленні та проведенні занять взяли безпосередню участь іноземні радники начальника університету, а також кваліфіковані іноземні експерти, що працюють у Міністерстві оборони та Генеральному штабі Збройних Сил України.

Розроблені та впроваджені нові професійні стандарти та освітньо-професійні програми науково-професійого, магістерського та бакалаврського рівнів підготовки фахівців для Збройних Сил України, які адаптовані до вимог нормативних актів держави щодо підготовки майбутніх військових керівників з урахуванням імплементації стандартів НАТО.

В контексті глибокої імплементації технологій дистанційного та змішаного навчання у програми підготовки фахівців усіх рівнів сучасні технології стали тим критично важливим інструментом, який забезпечив безперервність освітнього процесу в умовах безпрецедентних обмежень для закладів вищої освіти країни.

В Національному університеті дефакто вперше впроваджено повноцінну систему навчання здобувачів військової освіти з використанням сучасних дистанційних технологій. Цифри заходів спрямованих на покращення дистанційного навчання в університеті вражають: зареєстровано в Центральному репозиторію ресурсів системи дистанційного навчання Збройних Сил України більш як 3000 суб’єктів навчання; проведено понад 2000 годин навчальних занять в он-лайн режимі; електронна бібліотека складає більш ніж 6000 видань, левова частка яких це видання наукових та науково-педагогічних працівників Університету.

Університет є флагманом проведення в режимі он-лайн потужних науково-практичних конференцій, семінарів з залученням максимальної кількості міжнародних партнерів.

Головним підсумком року, який минає є те, що колектив університету забезпечив якісну підготовку висококваліфікованих офіцерських кадрів для Збройних Сил України відповідно до державного замовлення. При цьому вперше в історії атестація проведена у змішаній формі.

В умовах пандемії шляхом титанічних зусиль виконано підготовчі заходи та ефективно проведена атестація здобувачів вищої освіти Університету. Фахівцями університету вперше розроблено комплекс методичних рекомендацій для проведення атестації у дистанційній формі, зокрема для захисту магістерських робіт, а також відпрацьовано комплекти тестів для проведення комплексних екзаменів в онлайн режимі.

За висновками екзаменаційних комісій якість підготовки офіцерів повністю відповідає стандартам вищої освіти.

Лави Збройних Сил поповнили 698 професіоналів у сфері оборони з освітнім рівнем “магістр”.

Проведено перший випуск фахівців фізичної культури і спорту тактичного рівня за освітнім рівнем “бакалавр”. Молоді лейтенанти поповнили ряди Збройних Сил України.

Істотних змін зазнала вступна кампанія. Вперше вона була проведена на базі університету, а тестування кандидатів на навчання проходило з використанням комп’ютерних тестів як зі спеціальності, так і з іноземної мови. Слід відзначити, що попереднє тестування було організоване дистанційно.

Не дивлячись на обмеження, спричинені коронавірусною інфекцією, вступна компанія 2020 року пройшла успішно, а державне замовлення було виконано в повному обсязі.

До університету вступили:

225 осіб очної форми навчання з них 11 курсантів (при вступі була дотримана гендерна рівність)

52 особи заочної форми навчання з них 5 за кошти фізичних осіб.

У липні та грудні поточного року в Університеті працювала Головна інспекція Міністерства оборони України. За результатами перевірки представниками Університету вироблено подальші кроки щодо розвитку нашого Вишу в розрізі сучасних та перспективних напрямів освітньої діяльності за стандартами країн-партнерів.

Надзвичайно важливим заходом у 2020 році стало проведення в університеті Інституційного аудиту системи професійної військової освіти в розрізі запровадження системи лідерських курсів тактичного, оперативного та стратегічного рівнів за участі іноземних радників.

Освітній процес в університеті протягом року був нерозривно пов’язаний із науковою та науково-технічною діяльністю.

Впродовж 2020 року науковцями університету виконувалось 63 науково-дослідних робіт, із яких 46 завершено в поточному році.

З метою обговорення проблем воєнної теорії та практики, апробації результатів, отриманих у ході досліджень в університеті організовано і проведено 65 заходів: 12 конференцій (з них 6 міжнародних та 1 всеукраїнська) та 53 семінари. Разом з цим, 326 представників університету взяли безпосередню участь у заходах, організованих вищими навчальними закладами, науковими установами, громадськими організаціями України та інших іноземних держав.

Продовжено підготовку військових наукових кадрів вищої категорії. Наразі в університеті проходять підготовку 8 докторантів та 111 ад’юнктів.

Науково-педагогічними і науковими працівниками університету захищено 4 докторських та 16 кандидатських дисертацій, 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії ад’юнктами захищено достроково. 

В університеті виконано понад 180 оперативних завдань з опрацювання проектів законів України, указів Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України.

Серйозна робота проведена колективом університету щодо удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу. Зокрема фахівцями видано 27 підручників; 7 монографій; 31 навчальний посібник; 27 положень та методичних рекомендацій.

Продовжено практику проведення міжнародних освітніх проектів. Так спільно з представниками країн НАТО підготовлені та проведені Міжнародний антикорупційний семінар, курси Демократичний цивільний контроль та Стратегічні комунікації.

Продовжується співпраця в рамках програми NАТО DEEP-UKRAINE. Зокрема, триває робота щодо розвитку системи курсової підготовки;започатковано залучення військовослужбовців Збройних Сил України в якості інструкторів програми DEEP у рамках діяльності місії НАТО в Іраку.

Безперечно, що успішне вирішення завдань, які стояли перед навчальним закладом, цілком залежало від людського фактору, морального духу особового складу, а також стабільного морально-психологічного клімату в структурних підрозділах університету.

Реалізація сприятливих умов організації освітнього та наукового процесів під час карантинних заходів для нас стала справжнім викликом, і в першу чергу, для колективу медичної служби та поліклініки університету.

В центрі нашої уваги залишилося виконання головного завдання, орієнтованого на людину – збереження життя та здоров’я  особового складу всіх категорій. Із цим завданням колектив медичного персоналу на чолі з полковником медичної служби Миколою Валігурою успішно справлявся і робив все можливе для підтримання належної і стабільної ситуації. 

Виховна робота в університеті і в цьому році була тісно пов’язана з діяльністю наших громадських організацій: Радою ветеранів, Жіночою Радою, Профспілковою організацією.

Щодо фінансового забезпечення. Протягом 2020 року Університетом отримано асигнувань на загальну суму 680,1 млн. грн., у т.ч. 652,1 млн. грн. за загальним фондом та 28 млн. грн. по спеціальному фонду.

Значна увага керівництва та особового складу університету протягом року приділялась удосконаленню навчальної матеріально-технічної бази університету, створенню належних умов навчання та праці усіх категорій військовослужбовців та працівників, поліпшенню житлових умов слухачів, ад’юнктів та докторантів.

‒ Досягнуті нами висоти це результат роботи усього нашого численного колективу. Щиро дякую кожному! – зазначив начальник університету генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко.

Зроблено, безперечно, багато, але попереду у нашого колективу ціла низка складних та важливих завдань, які необхідно вирішувати у 2021 році.

Головними з них на наступний рік начальником університету визначено підтримання репутації університету, як провідного та єдиного в Україні закладу вищої освіти у сфері національної безпеки та оборони, який розвиває людський капітал складових сектору безпеки і оборони України та Збройних Сил України за найкращими національними та світовими практиками і стандартами, сумісними з освітніми програмами країн-партнерів.

Для цього необхідно забезпечити виконання в повному обсязі навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти та проведення їх атестації і випуску.

Важливим аспектом нашої діяльності залишатиметься удосконалення інформаційної інфраструктури університету, подальше впровадження сучасних методів навчання та поглиблення практичної складової підготовки військових фахівців.

Стосовно основних завдань наукової і науково-технічної діяльності в університеті на 2021 рік. В першу чергу, це проведення наукових досліджень за актуальними напрямками оборонної реформи;

проведення наукових досліджень (науково-дослідних робіт) з проблем національної безпеки України у воєнній сфері; проблем будівництва та розвитку Збройних Сил України); проблем військово-технічної політики; проблем підготовки застосування та всебічного забезпечення Збройних Сил України;

підготовка наукових фахівців в ад’юнктурі та докторантурі університету.

Щодо міжнародного військового співробітництва головним завданням ставлю продовження практики співпраці університету з вищими військовими навчальними закладами зарубіжних держав та міжнародними організаціями, продовження вивчення системи підготовки військових фахівців іноземних держав та досвіду впровадження сучасних технологій навчання в систему підготовки фахівців для Збройних Сил України.

Під час заходу було заохочено кращих представників університету. Так, за підсумками проведення огляду-конкурсу з визначення кращого підрозділу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського у 2020 році визначено: 

Кращий структурний освітньо-науковий підрозділ серед інститутів ‒ інститут забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій. Начальник інституту полковник Мацько О.Й.

Кращий структурний науковий підрозділом серед центрів ‒ центр воєнно- стратегічних досліджень. Начальник центру полковник Павліковський А.К.

Кращий структурний освітньо-науковий підрозділ серед кафедр ‒ кафедра стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління. Начальник кафедри полковник Грицай П.М.

Кращий  структурний підрозділ  управління і забезпечення ‒  медична служба та поліклініка.  Начальник медичної служби полковник  медичної служби  Валігура М.П.

На заверешення начальник університету генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко привітав колектив напередодні зимових свят:

‒ Вітаю Вас з прийдешнім Новим 2021 роком та Різдвом Христовим! Щиро бажаю Вам міцного здоров’я, успіхів, щастя та миру, впевненості у майбутньому та здійснення ваших мрій! Хай завжди у Ваших домівках буде тепло і затишно, а у Ваших сім’ях панує любов і добробут. Хай Новий 2021 рік принесе нам усім перемогу та мир! Щасливого Нового року та Різдва Христового. Слава Україні!