Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Практичні заняття курсантів зі спортивної фізіології

18.10.2019

Курсанти четвертого курсу навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій відвідали Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, що знаходиться в Центрі олімпійської підготовки “Конча-Заспа”, де на його базі з ними проводились практичні заняття зі спортивної фізіології.

Під час заняття наші вихованці були ознайомлені з сучасними тенденціями розвитку фізичної культури і спорту у світі, а саме, як впроваджуються результати досліджень у практику підготовки спортсменів вищої кваліфікації.

Перебуваючи в лабораторії діагностики функціонального стану спортсменів практично відпрацьовувались питання розрахунку обсягу тренувальних навантажень, фізіологічні механізми підвищення працездатності, використання фізіологічних резервів фізичної працездатності організму.

Також курсанти набули безцінного практичного досвіду в проведенні поточного контролю оцінки функціонального стану організму спортсмена. Було практично проведено ергоспірометрічне тестування (газоаналіз) на прикладі одного з курсантів. Дослідження функціональних можливостей здійснювалося за допомогою мобільного газоаналізатора “Oxycon Mobilе” (Jeager, Німеччина), що дозволяє проводити обстеження як в лабораторних, так і в умовах навчально-тренувальних зборів, яким користуються провідні спортсмени України та світу.

У процесі тестування визначали вентиляторні (дихальний об’єм, частота дихання, легенева вентиляція, час вдиху та видиху, об’єм мертвого простору тощо), газообмінні (концентрація та тиск кисню та вуглекислого газу) та циркуляторні (хвилинний об’єм крові, ударний об’єм крові) параметри.

Результати тестування дали змогу об’єктивно оцінити резервні можливості організму спортсмена, а використання результату дослідження в системі підготовки спортсменів дає змогу індивідуалізувати процес підготовки.