Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Продовження навчання іноземних військових фахівців на курсах іноземних мов

15.11.2019

У центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації, відповідно до контрактно-договірних документів, продовжується навчання двох військовослужбовців збройних сил Китайської Народної Республіки та одного військовослужбовця Республіки Корея на курсах іноземних мов.

 Метою курсу, який триває вісім місяців, є вивчення спеціальної військової термінології та створення мовної бази для подальшого навчання іноземних військових фахівців за освітньо-професійними програмами оперативно-тактичного рівня підготовки на рівні освітнього ступеня – магістр. Інтернаціональний склад групи сприяє формуванню мовленнєвих навичок, оскільки мова, що вивчається, є спільною для слухачів.

Заняття зі слухачами проводяться найбільш досвідченими науково-педагогічними працівниками кафедри іноземних мов навчально-наукового центру іноземних мов університету.

В основі навчання лежить комунікативний метод при якому використовуються наочні матеріали, практикується ситуативне спілкування, тренується емоційна пам'ять.

Крім того навчальним планом-програмою курсів передбачено проведення практичних занять-екскурсій, під час яких слухачі закріплюють набуті навички у реальних комунікативних ситуаціях, а також знайомляться з історією, культурою, традиціями країни, де навчаються.

Цей напрям підготовки, протягом останніх десяти років, сприяє поглибленню співпраці між Україною, Китайською Народною Республікою та Республікою Корея з питань підготовки військових фахівців.