Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Розпочато курс лідерства офіцерів об'єднаних штабів оперативного рівня (L3) та курс вищого керівного складу стратегічного рівня (L4)

  • >
  • >
  • >
  • Розпочато курс лідерства офіцерів об'єднаних штабів оперативного рівня (L3) та курс вищого керівного складу стратегічного рівня (L4)
11.01.2020

10 січня в університеті розпочалися лідерські курси за перспективними програмами для офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L3) та вищого керівного складу стратегічного рівня (L4).

Ідея запровадження лідерських курсів обумовлена змінами в системі військової освіти України, яка відповідатиме міжнародним стандартам та гарантуватиме розвиток інноваційних та командних навичок, а також спроможності критичного та системного мислення для стратегічного вирішення проблем національної безпеки та оборони. Програми адаптовані під широке використання досвіду підготовки офіцерських кадрів в системах військової освіти країн-членів НАТО, зокрема – Балтійському оборонному коледжі (BALTDEFCOL).

На курсі об’єднаних штабів оперативного рівня підготовку розпочинають 20 офіцерів, які мають наукові ступені та вчені звання. Терміном навчання оновленого курсу визначено 6 місяців. У перспективі програма курсу спрямовуватиметься виключно на вивчення процесу операційного планування та охоплюватиме весь спектр операцій угруповань військ (сил) усіх рівнів. Особливістю є те, що дана програма за своїм змістом перебере на себе роль оперативно-стратегічного рівня підготовки військових фахівців в НУОУ.

Програма курсу вищого керівного складу за своїм змістом принципово відрізняється від діючих програм і сконцентрована виключно навколо питань оборонного та стратегічного планування та спрямована на розвиток стратегічного мислення слухачів. Так, одночасно з офіцерами оперативного рівня, в університеті розпочинають навчання 13 офіцерів вищого керівного складу. Термін навчання – 6 місяців.

Зазначені курси мають відповідні особливості. Підготовка супроводжуватиметься через систему дистанційного навчання. Для організації роботи навчальних груп призначені директори курсів з розширеними функціями щодо безпосередньої участі як у плануванні (корегуванні) освітнього процесу, так і проведенні навчальних занять (семінарів, круглих столів тощо). Буде використано специфічні види звітності: аргументоване есе, проєкти тощо. Модульна структура курсу має бути з чітким формулюванням мети навчання та переліку спроможностей слухача, який формується у конкретному модулі. Запроваджено накопичувальну (рейтингову) систему балів за кожний модуль та курс в цілому та використовуватиметься широкий спектр активних форм навчання: проєкти (у т.ч. колективні), кейс-стаді як в ході окремих занять, так і комплексні тренування (ігри, навчання тощо).

Заплановано широке залучення іноземних радників та партнерів до організації освітнього процесу, участі у проведенні навчальних занять та проведенні незалежної експертизи навчальних програм.