Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

В університеті розроблено методику підготовки та проведення комплексного екзамену з використанням платформи дистанційного навчання

  • >
  • >
  • >
  • В університеті розроблено методику підготовки та проведення комплексного екзамену з використанням платформи дистанційного навчання
25.05.2020

У зв’язку із проведенням в Україні обмежувальних карантинних заходів виникла необхідність у зміні формату проведення заходів атестації слухачів-випускників Національного університету оборони України.

Це стосується і комплексного екзамену, який буде проведений з використанням системи дистанційного навчання університету.

На кафедрах університету розроблені екзаменаційні матеріали у формі переліку тестових завдань для проведення комплексного екзамену з військовими фахівцями усіх спеціалізацій, які випускаються з університету у червні 2020 року.

Перелік тестових завдань комплексного екзаменувідповідає змісту програми і переліку питань для проведення теоретичної частини комплексного екзамену та поділяється на три розділи.

Для забезпечення тестування на платформі дистанційного навчання усі слухачі зобов’язані надати до інститутів (кафедр) через командирів навчальних груп інформацію про розташування їх віддалених робочих місць та контактну інформацію для зв’язку з ними. Вказана інформація надається голові та членам підкомісії, секретарю підкомісії для використання у ході підготовки та проведення комплексного екзамену.

До початку комплексного екзамену голова підкомісії приймає доповідь про присутність слухачів у мережі (чаті) на платформі дистанційного навчання, нагадує слухачам порядок тестування, оцінювання та доведення результатів комплексного екзамену з використанням платформи дистанційного навчання, визначає канал зв’язку (телефон, месенджер тощо) для повідомлення при виникненні технічних перешкод.  У разі виникнення запитань слухачі використовують чат, створений для проведення комплексного екзамену.

У випадку виникнення у слухача під час складання екзамену технічних проблем він повинен негайно повідомити голову підкомісії про ці обставини за допомогою визначеного каналу зв’язку з обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання екзамену визначається головою екзаменаційної комісії в індивідуальному порядку.

Після завершення тестування здійснюється аналіз результатів з використанням можливостей платформи дистанційного навчання, обговорення результатів тестування головою і членами підкомісії та приймається рішення щодо результатів комплексного екзамену стосовно кожного слухача.