Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

В університеті зі слухачами інституту державного військового управління проводиться воєнно-політична гра з використанням керівних документів країн-членів НАТО (JP-5.0)

  • >
  • >
  • >
  • В університеті зі слухачами інституту державного військового управління проводиться воєнно-політична гра з використанням керівних документів країн-членів НАТО (JP-5.0)
21.11.2019

        В Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського зі слухачами інституту державного військового управління впродовж                            21-22 листопада проводиться воєнно-політична гра за актуальною темою, що пов’язана із розробленням пропозицій до Стратегії воєнної безпеки держави щодо деокупації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

        Воєнно-політична гра  розроблена та проводиться фахівцями кафедри стратегії національної безпеки та оборони і є першим етапом  комплексної методичної стратегічної задачі і її результати використовуються як вихідні дані для проведення в подальшому воєнно-стратегічної гри та групових вправ.

      З метою врахування курсу держави на євроатлантичну інтеграцію, робота слухачів  організована на засадах методології формування дизайну операції, яка визначена в керівному документі збройних сил США “Joint Publication 5-0. JOINT PLANNING” та застосовується в країнах-членах НАТО. 

       Завданням слухачів, які працюють в посадах радників посадових осіб вищого політичного керівництва держави, є пошук шляхів з деокупації тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та формалізація відповідних проектів рішень стратегічного рівня.

В результаті проведення воєнно-політичної гри слухачі набувають навичок бути спроможними:

демонструвати розуміння процесів забезпечення національної безпеки України в умовах впливу внутрішніх і зовнішніх загроз;

оцінювати стан та прогнозувати розвиток середовища національної та воєнної безпеки України;

визначати проблеми у різних сферах національної та воєнної безпеки держави;

розробляти пропозиції для осіб, що приймають рішення з урахуванням прогнозованих змін середовища безпеки;

у складі малих груп виробляти пропозиції до змісту стратегічних документів на основі штабних процедур НАТО;

виробляти обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення у сферах національної і воєнної безпеки.

Велика увага якості підготовки і проведення воєнно-політичної гри приділяється командуванням університету та інституту державного військового управління.

Безпосередньо гра у визначеному форматі проводиться вперше та має інноваційний характер.