Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Відбулася презентація підручника “Філософія права. Європейські парадигми праворозуміння”

02.09.2019

29 серпня 2019 року в гуманітарному інституті Національного університету оборони України імені Івана Черняховського відбулася презентація підручника “Філософія права. Європейські парадигми праворозуміння” який підготував та видав кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту Гайдулін Олександр Олександрович.

Підручник присвячено викладанню філософії права в її академічному розумінні, розвинутому під впливом новітніх ідей постмодерністського вчення європейського правового інтерпретивізму. У ньому вперше висвітлюються всі класичні розділи філософського знання, концептуально зв’язані в одну систему: правова історіософія (правова парадигматика, філософія історії права, історія філософії права), епістемологія права (правова гносеологія, правова аксіологія, правова герменевтика), онтологія права (правова феноменологія, правова систематика, діалектика права), правова культурологія (діалогіка права, філософська методологія права, праксеологія права). Кожний з розділів підручника завершується окремим прикладом імплементації новітніх європейських парадигм правової філософії до осмислення світоглядних засад морально-правового інституту офіцерської честі.

Видання призначене для викладачів правових дисциплін, студентів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно вивчає філософію права та військове право.

Захід відбувся за участю науково-педагогічних та наукових працівників гуманітарного інституту та слухачів гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.