Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Видано анотований каталог дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах К 26.702.02 та К 26.709.05 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

  • >
  • >
  • >
  • Видано анотований каталог дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах К 26.702.02 та К 26.709.05 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
24.03.2021

В уніврситеті триває підготовка до акредитації освітньо-наукових програм, за якими готують докторів філософії. З метою всебічного висвітлення та ретроспективного аналізу розвитку вйськово-психологічної науки в Гуманітарному інституті університету творчим колективом кафедри суспільних наук та слухачем навчальної групи 5202, який проходить військове стажування на кафедрі, підготовлено анотований каталог дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах К 26.702.02 та К 26.709.05 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (1997-2021 рр.).

У даному інформаційно-довідковому виданні розміщено короткий опис 30-ти дисертаційних робіт, основна тематика яких присвячена дослідженням поведінки осіб ризиконебезпечних професій. Основний вектор захищених дисертацій продовж останнього чверть століття спрямовувався на з’ясування психологічних особливостей професійної діяльності військовослужбовців-десантників, саперів, артилеристів, членів танкових екіпажів в особливих умовах діяльності. Також значна увага приділялась дослідженню емоційної стійкості, психотравмуючим факторам сучасного бою та їх вплив на психіку військовослужбовців.

Каталог є своєрідним підсумком певного етапу наукової роботи гуманітарного інституту, що забезпечить в подальшому оперативний розшук конкретних інформаційних запитів.