Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Побачив світ підручник “Військове право України”, виданий в університеті

07.07.2020

В липні 2020 року в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського видано підручник “Військове право України”.

Підготовлений авторським колективом кафедри правового забезпечення гуманітарного інституту підручник “Військове право України” є однією із перших спроб закріпити сучасні теоретико-правові підходи до розуміння військового права, як окремої галузі права, його місця в системі права України.

Видання розкриває правові основи забезпечення воєнної безпеки та оборони України, військового обов’язку і військової служби, правового статусу військовослужбовців. Окремо розглянуті правові основи запровадження надзвичайних правових режимів, повноваження органів державної влади та військового управління у сфері оборони держави. Знайшли своє відображення і питання забезпечення правопорядку та військової дисципліни, юридичної відповідальності військовослужбовців, відображені сучасні підходи до розуміння системи військового права, військових правовідносин, регулювання діяльності суб’єктів забезпечення воєнної безпеки та оборони держави.

Підручник зацікавить наукових та науко-педагогічних працівників, ад’юнктів (аспірантів), слухачів, курсантів і студентів вищих військових та юридичних навчальних закладів, посадових осіб органів військового управління та державної влади, усіх, хто цікавиться проблемами забезпечення оборони держави та військового права.