Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Як виплачується грошове забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків за посадою

17.03.2023

Кореспонденти АрміяInform продовжують вивчати питання виплат для військовослужбовців та членів їхніх родин. Нині у фокусі – виплата грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків за посадою.

Виплата за час тимчасового виконання обов’язків за посадою регламентована наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

Для такої виплати законодавством встановлені певні вимоги, зокрема:

під час виконання обов’язків за вакантною посадою

 безперервне виконання обов’язків за посадою 30 календарних днів і більше;

 грошове забезпечення виплачується з урахуванням посадового окладу, встановленого для вакантної посади, строком не більше ніж 6 місяців;

під час виконання обов’язків за не вакантною посадою

 безперервне виконання обов’язків за посадою 30 календарних днів і більше;

 грошове забезпечення виплачується з урахуванням посадового окладу, встановленого для вакантної посади, строком не більше ніж 4 місяці.

Водночас є і обставини, коли грошове забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків виплачується на більш тривалий термін. Це стосується:

 військовослужбовців, які направлені за кордон без виключення зі списків особового складу військових частин, до 1 року;

 військовослужбовців, які відряджені до інших військових частин або направлені у відрядження в райони ведення бойових дій (виконання бойових завдань), виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони, а також для здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, на період такого відрядження;

 військовослужбовців, які перебувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку  за медичними показаннями), на період такої відпустки.

Після закінчення строків тимчасового виконання обов’язків або ухвалення рішення про повернення до виконання обов’язків за основною посадою військовослужбовцям виплачується грошове забезпечення за основною посадою.

Безперервна виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов’язків за посадами понад визначені строки не передбачена.

У разі якщо тимчасове виконання обов’язків за посадою триває менше ніж зазначені строки, а також протягом календарного року військовослужбовця встановленим порядком знову допущено до тимчасового виконання обов’язків за тією самою посадою, — строки виплати окладів за посадами, що тимчасово виконуються, обчислюються з урахуванням попередніх періодів.

Строк тимчасового безперервного виконання обов’язків за посадою обчислюється:

 з дня, від якого військовослужбовець приступив до тимчасового виконання обов’язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно або до дня призначення на цю посаду;

 з дня, з якого на військовослужбовця строкової військової служби покладено тимчасове виконання обов’язків за посадою, і до дня його увільнення з посади включно або до дня призначення на посаду.

До загальних строків перебування на посаді, яка тимчасово виконується, не зараховуються періоди перебування військовослужбовця:

 у відпустці;

 у відрядженні (якщо воно не пов’язане з виконанням обов’язків за посадою, що тимчасово виконується);

 на навчанні;

 на лікуванні;

 у відпустці для лікування у зв’язку із хворобою.

Грошове забезпечення під час вищезазначених періодів виплачується за основною посадою.

Виплата грошового забезпечення за час тимчасового виконання обов’язків не здійснюється військовослужбовцям, які обіймають посади:

 начальників штабів;

 заступників командирів (начальників) військових частин;

 інших начальників усіх найменувань.

Грошове забезпечення військовослужбовцям строкової військової служби за час тимчасового виконання обов’язків за посадами виплачується за тарифними розрядами, встановленими для військовослужбовців строкової військової служби.

Розміри надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право під час тимчасового виконання обов’язків за посадою, обчислюються з окладів за посадою, що тимчасово виконується.