Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Завершено атестацію перших випускників навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій

  • >
  • >
  • >
  • Завершено атестацію перших випускників навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій
11.06.2020

В університеті підійшла до фінішу атестація майбутніх начальників фізичної підготовки та спорту військових частин, випускників 2020 року.

Ця подія є знаковою для університету, оскільки навчальний заклад вперше випускатиме фахівців тактичного рівня підготовки за спеціальністю “Фізична культура і спорт”, спеціалізацією “Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах” зі стін університету.

Офіцерів даного фаху вже давно чекають у військових частинах, адже робота цих професіоналів спрямована на забезпечення фізичної готовності під час службової діяльності військовослужбовців і працівників Збройних Сил та на формування здорового способу життя, що вкрай необхідно в умовах сьогодення.

Атестація курсантів-випускників включала в себе захист кваліфікаційних робіт та здачу двох комплексних екзаменів. Випускні випробування відбувалися у навчальних класах, на стадіоні та на водноспортивній базі університету.

У кваліфікаційних роботах майбутні офіцери висвітлювали актуальні педагогічні проблеми, реалізували окреслені завдання, а члени комісії враховували запропоновані методичні рекомендації для покращення фізичної підготовки Збройних Сил.

Перший комплексний екзамен проводився з метою перевірки відповідності рівня та якості підготовки випускників університету вимогам професійного стандарту офіцера тактичного рівня Збройних Сил України з фізичного виховання і спорту та ступеня засвоєння змісту освітньо-професійних програм.

На другому комплексному екзамені зі спеціальної фізичної підготовки оцінювалися теоретичні знання, методичні навички та практичне виконання вправ. Він проводився упродовж двох днів. Протягом першого перевірялися теоретичні знання, де під час співбесіди випускники відповідали на теоретичні питання з розділів програми, визначених в екзаменаційному білеті, демонстрували методичні навички та виконували загальну контрольну вправу на смузі перешкод. Під час другого дня – виконували нормативи з плавання в обмундируванні зі зброєю та долали марш-кидок на 5 км.

Загалом курсанти показали хороший фізичний розвиток, глибокі знання з фахових дисциплін, готовність аргументовано і творчо використовувати їх у нестандартних ситуаціях, вміння формулювати і визначати шляхи розв’язування проблем.