Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Завершилась робота науково-практичної конференції “Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах”

  • >
  • >
  • >
  • Завершилась робота науково-практичної конференції “Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах”
31.10.2019

Науково-практична конференція “Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах”  була організована гуманітарним інститутом за участю Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України 31 жовтня 2019 року.

Учасники конференції зазначили, що сьогоднішня ситуація вимагає якісно нових поглядів на зміст соціальної та гуманітарної політики в секторі безпеки та оборони, яка у сучасних умовах стає одним із визначальних чинників обороноздатності держави.

Доповідачі підкреслити необхідність оновлення концептуальних засад підготовки військових фахівців як сучасних військових лідерів та переконливо доводили, що завдання, які постають перед військовою освітою у зв’язку з трансформаціями суспільно-політичної ситуації в Україні мають концептуальну природу, оскільки їхнє вирішення передбачає зміну самих способів мислення і дій в умовах надскладних викликів сучасності.