Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Оголошення конкурсу на заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського

  • >
  • >
  • >
  • Оголошення конкурсу на заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського
08.04.2020

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад

у Національному університеті оборони України

імені Івана Черняховського

І. Посади, які заміщуються військовослужбовцями

1. Начальник кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, ШПК “генерал-майор”, ВОС – 0110001, 52 тарифний розряд.

2. Заступник начальника кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 51 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; оперативно-стратегічний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не менше п’яти років.

3. Старший викладач кафедри оперативного мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд.

4. Старший викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0903002, 44 тарифний розряд.

5. Старший викладач кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 0401002, 44 тарифний розряд.

6. Старший викладач кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 0601002, 44 тарифний розряд.

7. Старший викладач кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 3101012, 44 тарифний розряд.

8. Старший викладач кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 3001002, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше двох років.

9. Викладач кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 35 тарифний розряд.

10. Викладач кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0925002, 35 тарифний розряд.

11. Викладач кафедри технічного забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 7050002, 35 тарифний розряд.

12. Викладач кафедри логістики Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 2302002, 35 тарифний розряд.

13. Викладач кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК “підполковник”, ВОС – 3400052, 35 тарифний розряд.

14. Викладач кафедри підготовки миротворчого персоналу навчально-наукового центру підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 35 тарифний розряд, (2 посади).

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом.

15. Начальник науково-дослідного відділу проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001, 46 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років та відповідний рівень освіти.

16. Начальник науково-дослідної лабораторії проблем ефективності розвідувального забезпечення операцій (бойових дій) розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “підполковник”, ВОС – 0925002, 45 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - не менше трьох років.

17. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд.

18. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем воєнної стратегії науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд.

19. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем системної інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

20. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем інформаційних технологій науково-дослідного відділу інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 5302002, 43 тарифний розряд.

21. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, ШПК “підполковник”, ВОС – 3400012, 43 тарифний розряд.

22. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем інформаційної безпеки та суспільної актуалізації воєнної політики науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд.

23. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем оборонного планування науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд.

24. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем супроводження експлуатації інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

25. Науковий співробітник науково-методичного відділу організації і забезпечення прийому, ліцензування та атестації науково-методичного центру організації освітньої діяльності, ШПК “майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд.

26. Науковий співробітник науково-прогнозувального відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру організації освітньої діяльності, ШПК “майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд.

27. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем розвитку стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, ШПК “майор”, ВОС – 3303003, 33 тарифний розряд.

28. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем технологічної підтримки інформаційних систем науково-дослідного відділу проблем системної інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “майор”, ВОС – 5301003, 33 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

ІІ. Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України на умовах строкового трудового договору

29. Професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, ОС – 252518, 20 тарифний розряд, (2 посади).

30. Професор кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252518, 20 тарифний розряд.

31. Професор кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252538, 20 тарифний розряд.

32. Професор кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони ОС – 010158, 20 тарифний розряд.

33. Професор кафедри оборонного менеджменту навчально-наукового центру оборонного менеджменту, ОС – 010158, 20 тарифний розряд, (0,25 ставки).

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене звання, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше п’яти років.

34. Доцент кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252538, 19 тарифний розряд, (0,5 ставки).

35. Доцент кафедри зенітних ракетних військ інституту авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252538, 19 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше п’яти років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше трьох років.

36. Викладач вищого навчального закладу кафедри оборонного менеджменту навчально-наукового центру оборонного менеджменту, ОС – 010157, 16 тарифний розряд, (0,5 ставки).

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше двох років.

37. Головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 19-20 тарифний розряд.

38. Головний науковий співробітник науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 19-20 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше десяти років, у тому числі досвід наукової роботи не менше семи років, за останні десять років не менше 10 публікацій (патентів).

39. Провідний науковий співробітник науково-інноваційної лабораторії наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд.

40. Провідний науковий співробітник наукового відділу організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд.

41. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем ефективності розвідувального забезпечення операцій (бойових дій) кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 15-19 тарифний розряд.

42. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, ОС – 252548, 15-19 тарифний розряд.

43. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціально-гуманітарних проблем кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд.

44. Провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд.

45. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд.

46. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем стратегічного планування розвитку Збройних Сил України науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд.

47. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем інформаційної безпеки та суспільної актуалізації воєнної політики науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд.

48. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем воєнної стратегії науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд, (3 посади).

49. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем оборонного планування науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд.

50. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем ведення та впровадження проектів інформатизації науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121268, 15-19 тарифний розряд.

51. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем супроводження експлуатації інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121268, 15-19 тарифний розряд.

52. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу воєнно-економічних проблем центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121238, 15-19 тарифний розряд.

53. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку військової освіти науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд, (0,25 ставки).

54. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем підготовки військових фахівців науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд, (2 посади).

55. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу розробки моделей операцій та бойових дій центру імітаційного моделювання, ОС – 121228, 15-19 тарифний розряд.

56. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру воєнної історії, ОС – 030328, 15-19 тарифний розряд.

57. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем воєнної історії України науково-дослідного центру воєнної історії, ОС – 030328, 14-18 тарифний розряд, (0,5 ставки).

58. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії розробки, впровадження та супроводження засобів автоматизації управління військами, ОС – 171728, 15-19 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше десяти років та відповідний рівень освіти.

59. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем застосування родів військ Сухопутних військ кафедри Сухопутних військ командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252537, 14-18 тарифний розряд.

60. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем оперативного, технічного та тилового забезпечення науково-дослідного відділу інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд.

61. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії наукового супроводження розроблення нормативів і стандартів фізичної підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд, (0,5 ставки).

62. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу науково- та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 14-18 тарифний розряд, (3 посади).

63. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного тестування наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 14-18 тарифний розряд.

64. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем стратегічного планування розвитку Збройних Сил України науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд.

65. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд.

66. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку інформаційних технологій науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121267, 14-18 тарифний розряд.

67. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем функціонального тестування інформаційних систем науково-дослідного відділу проблем ведення та впровадження проектів інформатизації науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121267, 14-18 тарифний розряд.

68. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем військового законодавства центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 080817, 14-18 тарифний розряд.

69. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу розробки моделей операцій та бойових дій центру імітаційного моделювання, ОС – 121227, 14-18 тарифний розряд.

70. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії розробки, впровадження та супроводження засобів автоматизації управління військами, ОС – 171727, 14-18 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

71. Науковий співробітник секретаріату вченої ради науково-методичного центру організації освітньої діяльності, ОС – 010157, 12-17 тарифний розряд.

72. Науковий співробітник науково-дослідного відділу науково- та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357, 12-17 тарифний розряд.

73. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем оборонного менеджменту навчально-наукового центру оборонного менеджменту, ОС – 010157, 12-17 тарифний розряд, (0,5 ставки).

74. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252517, 12-17 тарифний розряд.

75. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку інформаційних технологій науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121267, 12-17 тарифний розряд.

76. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем ведення та впровадження проектів інформатизації науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 121267, 12-17 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

ІІІ. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи:

1. На посади науково-педагогічних працівників:

- рапорт, який подається за командою (заява);

- копія паспорта тільки для цивільних осіб;

- автобіографія;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва), за наявності;

- службова характеристика (характеристика з місця роботи);

- завірена копія службової картки тільки для військовослужбовців;

- медична характеристика тільки для військовослужбовців;

- довідка про проходження військової служби (трудову діяльність, копія трудової книжки);

- список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність;

- письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Особи, які проходять військову службу (працюють) у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів) та звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльність.

2. На посади наукових працівників:

- рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі;

- копію документа, що посвідчує особу;

- заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);

- копію трудової книжки (за наявності);

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

- перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових виданнях;

- письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, подають лише рапорт (заяву) про участь у конкурсі.

ІV. Термін подання документів до 09.05.2020 р.

V. Дата проведення конкурсу 19.05.2020 р.

VІ. Документи надсилаються на адресу: 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, буд. 28, Голові конкурсної комісії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. E-mail: info@nuou.org.ua. Телефон для довідок: (044) 271-08-87.