Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Науково-практичного семінару: “Удосконалення теоретико-методичних засад проведення командно-штабних навчань як складової практичної підготовки фахівців з вищою військовою освітою”

  • >
  • >
  • >
  • Науково-практичного семінару: “Удосконалення теоретико-методичних засад проведення командно-штабних навчань як складової практичної підготовки фахівців з вищою військовою освітою”
29.10.2019

Науково-методичний центр організації освітньої діяльності Національного університету оборони України імені Івана Черняховського запрошує Вас взяти участь у проведенні науково-практичного семінару: “Удосконалення теоретико-методичних засад проведення командно-штабних навчань як складової практичної підготовки фахівців з вищою військовою освітою”, який відбудеться 20 листопада 2019 р. Місце проведення: приміщення Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 28, аудиторія № 6 (ЦІМ).

Мета семінару. Визначити теоретико-методичні засади проведення командно-штабних навчань як складової практичної підготовки фахівців з вищою військовою освітою.

Орієнтовні напрями роботи науково-практичного семінару:

1.Узагальнення досвіду щодо організації та проведення командно-штабних навчань у системі вищих військових навчальних закладів

2. Загальні підходи до розроблення системи управління підготовкою і проведенням командно-штабних навчань із використанням інформаційних технологій.

3.  Методика проведення воєнних ігор за напрямами підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною оперативно-тактичною та тактичною освітою.

4. Методика організації та проведення комплексних  оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та методичних задач за напрямами підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною, оперативно-тактичною та тактичною освітою.

5. Методика роботи апарату керівництва та посередників на командно-штабних навчаннях.

6. Для участі у заході запрошуються військовослужбовці, науково-педагогічні та наукові працівники, слухачі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, інші вищі військові навчальні заклади та наукові установи, представники органів військового управління, громадськості, інші фахівці.

         Вимоги до оформлення тез доповідей:

тези доповідей мають бути наданими в електронному вигляді (редактор Microsoft Office Word), формат – А4, шрифт - ТіmеsNewRoman № 14, міжрядковий інтервал - одинарний, поля сторінки: ліворуч - 3,0 см, праворуч - 1,5 см, угорі - 2,0 см, знизу - 2,0 см;

перший рядок - прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні), другий рядок - посада, навчальний заклад (установа, організація), науковий ступінь, вчене звання (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);

нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);

обсяг тез – до п’яти сторінок;

мова тез – українська, англійська;

список використаних джерел (при наявності) оформлюється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Контактні телефони:

(096) 200-42-70 – голова організаційного комітету – начальник науково-методичного відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності полковник Олійник Леонід Віталійович;

(093) 601-37-88 – секретар організаційного комітету – науковий співробітник науково-методичного відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності майор Гапонова Анна Вільямівна.

Тези доповідей подавати в електронному вигляді до 10 листопада 2019 року:

у науково-методичний центр організації освітньої діяльності (5/405);

надсилати електронною поштою (е-mail:ol33@ukr.net).

Тези, що містять інформацію з обмеженим доступом не приймаються.