Повідом про корупцію
Особливості декларування 2022
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

 • >
 • >
 • >
 • Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
17.02.2022

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Національного університету оборони України

імені Івана Черняховського

 

І. Посади, які заміщуються військовослужбовцями

 

 1. Начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного інституту, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001,
  52 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; оперативно-стратегічний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не менше 5 років.

 

 1. Старший викладач кафедри Повітряних Сил інституту авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”, ВОС – 0401002, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативного (оперативно-тактичного) рівня за фахом не менше 2 років.

 

 1. Викладач кафедри військової підготовки, ШПК “підполковник”,
  ВОС – 0210002, 35 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр” та стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах за фахом.

 

 1. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем удосконалення роботи органів військового управління кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд.
 2. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного тестування наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ШПК “підполковник”, ВОС – 5302002, 43 тарифний розряд.
 3. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем військового законодавства центру воєнно-стратегічних досліджень,
  ШПК “підполковник юстиції”, ВОС – 8503002, 43 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше 7 років, за останні 5 років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

 

 1. Науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій, ШПК “майор”, ВОС – 3201003, 33 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше 5 років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

 

ІІ. Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України

 

 1. Головний науковий співробітник науково центру дистанційного навчання, ОС – 010158, 19-20 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше 10 років, у тому числі досвід наукової роботи не менше 7 років, за останні 10 років не менше 10 публікацій (патентів).

 

ІІІ. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи:

 

 1. 1.   На посади науково-педагогічних працівників:

 

військовослужбовці

-  рапорт про участь у конкурсі;

-  автобіографію;

-  копії документів про вищу освіту;

-  службову та медичну характеристики;

-  завірену копію службової картки;

-  довідку про проходження служби (трудової діяльності);

-  копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою;

-  письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

 

цивільні особи

-  заяву про участь у конкурсі;

-  автобіографію;

-  копії документів про вищу освіту;

-  копію паспорта громадянина України, засвідчену кандидатом;

-  копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-  довідку про наявність або відсутність судимості;

-  копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою;

-  довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-  письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Додатково надаються копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва).

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) в університеті, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів).

 

 1. 2.   На посади наукових працівників:

- рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі;

- копію документа, що посвідчує особу;

- заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);

- копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

- список наукових праць (винаходів);

- службову характеристику (для військовослужбовців) або характеристика з місця роботи (для цивільних);

- письмову згоду на оброблення персональних даних;

- для осіб, які планують брати участь у конкурсі за сумісництвом – довідку з основного місця трудової діяльності із зазначенням посади та режиму роботи.

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) в університеті, подають лише рапорт (заяву) про участь у конкурсі та список наукових праць.

 

ІV. Строк подання документів до 17.03.2022.

 

V. Дата проведення засідання конкурсної комісії 23.03.2022.

 

VІ. Документи надсилаються на адресу: 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, буд. 28, Голові конкурсної комісії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
E-mail: info@nuou.org.ua. Телефон для довідок: (044) 271-08-99,
Нофенко Андрій Сергійович.

Інформаційний листок