Повідом про корупцію
Особливості декларування 2022
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

 • >
 • >
 • >
 • Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
21.01.2022

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників Національного університету оборони України

імені Івана Черняховського

 

І. Посади, які заміщуються військовослужбовцями

 

 1. Начальник кафедри історії війн і воєнного мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0110001,
  52 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; оперативно-стратегічний рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не менше 5 років.

 

 1. Професор кафедри історії війн і воєнного мистецтва інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002,
  48 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та/або вчене звання, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня не менше 5 років.

 

 1. Доцент кафедри управління військами інституту державного військового управління, ШПК “полковник”, ВОС – 0201002, 46 тарифний розряд.
 2. Доцент кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК “полковник”, ВОС – 3460002, 46 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь, оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи не менше 5 років або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня за фахом не менше 3 років.

 

 1. Старший викладач кафедри Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК “капітан 2 рангу”,
  ВОС – 0730002, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативний (оперативно-тактичний) рівень вищої військової освіти; стаж науково-педагогічної (наукової) роботи або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативного (оперативно-тактичного) рівня за фахом не менше 2 років.

 

 1. Начальник науково-дослідного відділу проблем військового законодавства центру воєнно-стратегічних досліджень,
  ШПК “полковник юстиції”, ВОС – 8503002, 46 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь (вчене звання), стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників не менше 5 (3) років та досвід керівництва науковими підрозділами не менше 3 років, за останні 5 років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 10 (7) років та відповідний рівень освіти.

 

 1. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку військової освіти науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень,
  ШПК “підполковник”, ВОС – 3400022, 44 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше 7 років, у тому числі досвід наукової роботи не менше 5 років, за останні 5 років не менше
10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 10 років та відповідний рівень освіти.

 

 1. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціально-гуманітарних проблем кафедри суспільних наук гуманітарного інституту, ШПК “підполковник”, ВОС – 3400012, 43 тарифний розряд.
 2. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем системної інтеграції, захисту інформації та технологічної підтримки інформаційних систем науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше 7 років, за останні 5 років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

 

 1. Науковий співробітник науково-методичного відділу аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру організації освітньої діяльності, ШПК “майор”, ВОС – 0201003, 33 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше 5 років, не менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років.

 

 1. Молодший науковий співробітник наукового відділу організації досліджень науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, ШПК “капітан”, ВОС – 0201003, 28 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають досвід проходження військової служби не менше 3 років. За наявності наукового ступеня, закінчення ад’юнктури – без вимог до стажу роботи. Також на посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних закладів, які набули досвіду наукової роботи у період навчання.

 

ІІ. Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України

 

 1. Провідний науковий співробітник (0,5 ставки) науково-дослідної лабораторії проблем ефективності розвідувального забезпечення операцій (бойових дій) кафедри розвідки командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС – 252538, 15-19 тарифний розряд.
 2. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем воєнної стратегії науково-дослідного управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 252538,
  15-19 тарифний розряд.

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають науковий ступінь, стаж військової служби (роботи) за фахом не менше 7 років, у тому числі досвід наукової роботи не менше 5 років, за останні 5 років не менше
10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 10 років та відповідний рівень освіти.

 

 1. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу науково- та навчально-методичного забезпечення мовної підготовки наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов, ОС – 030357,
  14-18 тарифний розряд (2 посади).

Кваліфікаційні вимоги: можуть займати особи, які мають стаж наукової роботи за фахом не менше 7 років, за останні 5 років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 10 років.

 

ІІІ. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи:

 

 1. 1.   На посади науково-педагогічних працівників:

 

військовослужбовці

-  рапорт про участь у конкурсі;

-  автобіографію;

-  копії документів про вищу освіту;

-  службову та медичну характеристики;

-  завірену копію службової картки;

-  довідку про проходження служби (трудової діяльності);

-  копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою;

-  письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

 

цивільні особи

-  заяву про участь у конкурсі;

-  автобіографію;

-  копії документів про вищу освіту;

-  копію паспорта громадянина України, засвідчену кандидатом;

-  копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

-  довідку про наявність або відсутність судимості;

-  копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою;

-  довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-  письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Додатково надаються копії документів про науковий ступінь, вчене (почесне) звання, список наукових праць (винаходів), а також документи, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва).

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) в університеті, подають рапорт (заяву), автобіографію, службову характеристику, список наукових праць (винаходів).

 

 1. 2.   На посади наукових працівників:

- рапорт (письмову заяву) на ім’я керівника про участь у конкурсі;

- копію документа, що посвідчує особу;

- заповнену особову картку встановленого зразка (послужний список);

- копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

- список наукових праць (винаходів);

- службову характеристику (для військовослужбовців) або характеристика з місця роботи (для цивільних);

- письмову згоду на оброблення персональних даних;

- для осіб, які планують брати участь у конкурсі за сумісництвом – довідку з основного місця трудової діяльності із зазначенням посади та режиму роботи.

Кандидати, які проходять військову службу (працюють) в університеті, подають лише рапорт (заяву) про участь у конкурсі та список наукових праць.

 

ІV. Строк подання документів до 20.02.2022.

 

V. Дата проведення засідання конкурсної комісії 23.02.2022.

 

VІ. Документи надсилаються на адресу: 03049, м. Київ-49, Повітрофлотський проспект, буд. 28, Голові конкурсної комісії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
E-mail: info@nuou.org.ua. Телефон для довідок: (044) 271-08-99,
Нофенко Андрій Сергійович.

Інформаційний листок