Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

полковник Лісун Олег Якович
Начальник центру полковник
Олег Лісун

Призначення центру

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації є основним навчальним та адміністративним структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який забезпечує безперервну підготовку та перспективу просування по службі військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців категорії посад “А”, “Б”, “В”, отримання ними знань, умінь і практичних навичок для виконання обов’язків за посадами протягом всієї служби.

Завдання центру

Головним завданням центру є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти, а саме:

 

  • підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил до посадових обов’язків яких належить вирішення питань оборонної та мобілізаційної роботи, що обіймають посади державних службовців категорій “А”, “Б”, “В” на Вищих академічних курсахза 23 напрямами підготовки;
  • підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України на курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня за 52 напрямами підготовки;
  • підготовка іноземних фахівців за освітньо-професійними програмами на рівні освітнього ступеня – магістр, за програмами оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня підготовки, а також підвищення їх кваліфікації за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями);
  • вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців, державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших військових формувань та іноземних фахівців на курсах іноземних мов;
  • створення (удосконалення) нормативно-правової, навчальної та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
  • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Історична довідка центру перепідготовки і підвищення кваліфікації

На виконання директиви Міністра оборони України від 28 листопада 1992 року № Д-35 “О первоочередных мерах по формированию Академии Вооруженных Сил Украины” у травні – вересні 1993 року був сформований факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації Академії Збройних Сил України. Протягом 1993–1995 рр. були розроблені навчальні плани підвищення кваліфікації, навчально-методичні матеріали та створена відповідна навчально-матеріальна база, і вже в березні 1995 року було розпочато підвищення кваліфікації генералів та офіцерів у разі призначення на вищі посади в системі цілісної безперервної підготовки спеціалістів.

5 травня 1995 року відбувся перший в історії центру випуск курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. Закінчили навчання 43 офіцери Збройних Сил України, серед них і полковник Гриценко Анатолій Степанович – колишній Міністр оборони України.

З квітня 2001 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 року № 251 “Про заходи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань національної безпеки та оборони держави” (зі змінами) на факультеті створені Вищі академічні курси з питань національної безпеки та оборони держави, на яких було розпочато підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, службова діяльність яких пов’язана з оборонною та мобілізаційною роботою. За роки існування на Вищих академічних курсах підвищили кваліфікацію понад 1900 фахівців.

У червні 2005 року в Національній академії оборони України розпочалося створення системи курсової підготовки для фахівців Збройних Сил України.

Директивою Міністра оборони України від 30 грудня 2005 року № Д-52 “Про вдосконалення системи підвищення кваліфікації офіцерського складу та державних службовців Збройних Сил України” введено в дію Перелік курсів підвищення кваліфікації офіцерського складу та державних службовців Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

З введенням в дію організаційно-штатної структури центру перепідготовки та підвищення кваліфікації та з початком занять на курсах 31 серпня 2007 року факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації, заочного навчання та екстернату припинив своє існування.

Керівництво Міністерства оборони України постійно приділяє увагу професійно-військовій підготовці, яка забезпечує перспективи просування по службі військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України, набуття ними знань, умінь і практичних навичок для виконання обов’язків за посадами.

Наказом Міністерства оборони України від 04 квітня 2017 року № 202 “Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України” (зі змінами) введено в дію оновлений з 2019 року Перелік курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, на яких здійснюється підготовка фахівців для Збройних Сил України.

За роки існування системи курсової підготовки, підвищили кваліфікацію понад 9000 фахівців.

Вищі академічні курси

З квітня 2001 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2000 року № 251 “Про заходи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань національної безпеки та оборони держави” (зі змінами) на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації (заочного навчання та екстернату) розпочато підвищення кваліфікації державних службовців з питань національної безпеки та оборони.

У подальшому вдосконалення професійного рівня військовослужбовців та державних службовців продовжено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1749 “Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави” (зі змінами).

2 квітня 2001 року відбувся перший випуск слухачів Вищих академічних курсів. Підвисили кваліфікацію 13 державних службовців з 10 центральних органів виконавчої влади.

За час існування Вищих академічних курсів підвищили кваліфікаціюпонад 1900 осіб, серед яких понад 1100 державних службовців – керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил;

Підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців здійснюється відповідно до:

постанов Кабінету Міністрів України:

  • від 8 лютого 2000 року № 251 “Про заходи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань національної безпеки та оборони держави” (зі змінами);
  • від 16 листопада 2002 року № 1749 “Про заходи щодо вдосконалення професійного навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави” (зі змінами);

наказів Міністерства (Міністра) оборони України:

  • від 04 квітня 2017 року № 202 “Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України” (зі змінами);
  • від 17 лютого 2003 року № 38 “Про організацію навчання керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил України з питань воєнної безпеки та оборони держави”;

щорічного Розрахунку чисельності слухачів для навчання на курсах підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, який затверджує перший заступник (заступник) Міністра оборони України.

 

Підвищення кваліфікації на Вищих академічних курсах здійснюється за 23 напрямами підготовки:

Групи та напрямки підвищення кваліфікації

Посади, з яких залучаються на курси підвищення кваліфікації

Термін навчання

Група № 1

Підвищення кваліфікації з питань воєнної безпеки та оборони держави

Керівники органів військового управління Збройних Сил України (військовослужбовці, державні службовці категорії “Б”)

До

2 тижнів

 

Група № 2

Підвищення кваліфікації з питань воєнної безпеки та оборони держави

Керівники та спеціалісти органів військового управління Збройних Сил України (військовослужбовці, державні службовці категорії “В”)

До

4 тижнів

 

Група № 3

Підвищення кваліфікації з питань міжнародних відносин України

Керівники та спеціалісти структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, науково-педагогічні працівники вищих військових навчальних закладів (військовослужбовці, державні службовці категорій “Б”, “В”)

До

2 тижнів

 

Група № 4

Підвищення кваліфікації з питань цивільно-військових відносин та демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України та актуальних проблем національної безпеки та оборони держави

Керівники і спеціалісти структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України (військовослужбовці, державні службовці категорій “Б”, “В”)

До

1 тижня

 

Група № 5

Підвищення кваліфікації з питань планування застосування, управління військами (силами) в операціях (бойових діях)

Офіцери управлінь (відділів, відділень) Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військових частин (оперативно-стратегічний рівень), призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади

\

До

4 тижнів

 

Група № 6

Підвищення кваліфікації з питань управління економікою, фінансами та контролю за фінансово-господарською діяльністю у Збройних Силах України

Керівники і спеціалісти структурних підрозділів фінансово-економічних органів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України (військовослужбовці, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади), державні службовці категорій “Б”, “В”

 

До

1 тижня

 

Група № 7

Підвищення кваліфікації з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

Керівники і спеціалісти структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України (військовослужбовці, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади), державні службовці категорій “Б”, “В”)

 

До

1 тижня

 

Група № 8

Підвищення кваліфікації з питань економіки та організації розробки, виробництва, експлуатації, ремонту, утилізації військової техніки і майна

Керівники і спеціалісти структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, військових представництв та ремонтних підприємств Міністерства оборони України (військовослужбовці, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади), державні службовці категорій “Б”, “В”)

 

До

4 тижнів

Група № 9

Підвищення кваліфікації з питань організації та проведення мобілізаційно-кадрової роботи

Керівники і спеціалісти структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України (військовослужбовці, призначені(зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади), державні службовці категорій “Б”, “В”)

 

До

4 тижнів

 

Група № 10

Підвищення кваліфікації з питань організації та проведення кадрової роботи

Офіцери (заступники начальників відділів і вище) Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальники відділів і вище Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України та Кадрового центру Збройних Сил України, начальники (заступники начальників) кадрових центрів видів Збройних Сил України, начальники (заступники начальників) управлінь видів Збройних Сил України, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, начальники відділів органів військового управління Збройних Сил України, а також прирівняні до них особи, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади, державні службовці категорії “Б”

 

До

4 тижнів

 

Група № 11

Підвищення кваліфікації з питань організації та проведення кадрової роботи

Офіцери (начальники груп, старші офіцери, офіцери) структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади, державні службовці категорії “В”

 

До

4 тижнів

 

Група № 12

Підвищення кваліфікації з питань стратегічних комунікацій для керівного складу органів військового управління Збройних Сил України

Керівники органів військового управління Збройних Сил України, військовослужбовці (призначені або зараховані до резерву кандидатів для просування по службі на відповідні посади), державні службовці категорії “Б”, до повноважень яких віднесені питання діяльності у сфері стратегічних комунікацій (питання публічної дипломатії,
зв’язків із громадськістю,
військових зв’язків з громадськістю, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави)

 

До

3 днів

 

Група № 13

Підвищення кваліфікації з питань організації роботи обласних військових комісаріатів

Обласні військові комісари та їх заступники, офіцери органів військового управління Збройних Сил України, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади

 

До

2 тижнів

Група № 14

Підвищення кваліфікації з питань управління проектами у сфері інформатизації

Керівники та персонал структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, військових представництв (військовослужбовці, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади, державні службовці категорії “В”)

 

До

2 тижнів

Група № 15

Підвищення кваліфікації з питань оборонного планування на основі спроможностей

Керівники Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, інших складових сектору безпеки та оборони України (військовослужбовці, особи, які мають спеціальні звання, державні службовці категорії “Б”)

До

5 днів

Група № 16

Підвищення кваліфікації з питань оборонного планування на основі спроможностей

Керівники та персонал структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління Збройних Сил України, інших складових сектору безпеки та оборони України (військовослужбовці, особи, які мають спеціальні звання, державні службовці категорій “Б” та “В” та працівники Збройних Сил України)

До

3 тижнів

Група № 17

Підвищення кваліфікації з питань діяльності військового командування в умовах правового режиму воєнного стану

Керівники та персонал структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України, військові комісари та їх заступники

До

1 тижня

Група № 18

Підвищення кваліфікації керівного складу органів військового управління та військових частин з оперативних та адміністративних питань підготовки військ (сил) та їх всебічного забезпечення

Командувачі оперативних командувань (командири повітряних командувань) та їх заступники, командири (заступники командирів) бригад (полків), що знаходяться на відновленні боєздатності

 

 

 

До

9 днів

 

Група № 19

Підвищення кваліфікації з питань організації розвідувального забезпечення Збройних Сил України

Начальники (заступники начальників) структурних підрозділів (управлінь, служб) Головного управління розвідки Міністерства оборони України, органів управління розвідкою видів Збройних Сил України, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, органів військового управліня Збройних Сил України, Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України

До

2 тижнів

Група № 20

Курси лідерства оперативно-тактичного рівня

Офіцери, які призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на посади оперативно-тактичного рівня та мають науковий (освітньо-науковий) ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук))

До

6 місяців

Група № 21

Курси лідерства оперативно-стратегічного рівня

Офіцери, які призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на посади оперативно-стратегічного рівня та мають науковий (освітньо-науковий) ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук))

 

До

6 місяців

Група № 22

Підвищення кваліфікації з питань оборонного менеджменту (школа оборонного менеджменту)

 

Керівники та спеціалісти органів військового управління Збройних Сил України (військовослужбовці, державні службовці категорії “Б” та “В”)

1,5

місяця

Група № 23

Підвищення кваліфі-кації з питань запобігання корупції у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Керівники та персонал структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України та особи, призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на відповідні посади, діяльність яких пов’язана з запобіганням корупції

До

1 тижня

 

 
Новини