Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

полковник Лісун Олег Якович
Начальник центру полковник
Олег Лісун

Призначення центру

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації є основним навчальним та адміністративним структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який забезпечує безперервну підготовку та перспективу просування по службі військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців категорії посад “А”, “Б”, “В”, отримання ними знань, умінь і практичних навичок для виконання обов’язків за посадами протягом всієї служби.

Завдання центру

Головним завданням центру є здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти, а саме:

 • підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також керівників і спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління Збройних Сил до посадових обов’язків яких належить вирішення питань оборонної та мобілізаційної роботи, що обіймають посади державних службовців категорій “А”, “Б”, “В” на Вищих академічних курсах за 23 напрямами підготовки;
 • підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України на курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня за 52 напрямами підготовки;
 • підготовка іноземних фахівців за освітньо-професійними програмами на рівні освітнього ступеня – магістр, за програмами оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня підготовки, а також підвищення їх кваліфікації за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями);
 • вдосконалення мовної підготовки військовослужбовців, державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України, інших військових формувань та іноземних фахівців на курсах іноземних мов ;
 • підготовка сержантського складу вищого рівня на курсах підвищення кваліфікації осіб сержантського (старшинського) складу:

   

  • з питань керівництва та супроводження заходів управління кар'єрою  сержантів (старшин);
  • з питань морально-психологічного забезпечення;
  • на курсах лідерства;
 • створення (удосконалення) нормативно-правової, навчальної, матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Навчально-матеріальна база