Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра військової підготовки

підполковник Євген Віталійович КАМАЛОВ
Начальник кафедри військової підготовки підполковник
Євген Камалов

Кафедра військової підготовки – один із основних структурних підрозділів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який є провідним військовим навчальним закладом в державі й готує фахівців усіх видів та родів військ всіх рівнів військової освіти: від державного військового управління до тактичного рівня.

На кафедрі військової підготовки вивчають військову справу, гартують себе фізично й морально переважно молоді люди, які дійсно бажають разом з дипломом про вищу освіту отримати звання офіцерів запасу. Це розширює можливості молодих спеціалістів щодо вибору професії.

Навчання громадян України здійснюється методом “військового дня” без відриву від основного місця навчання, роботи протягом 2 років, після успішного проходження конкурсного відбору за 10 військово-обліковими спеціальностями.

Умови прийому

До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) у 2019 році залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статі, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання на кафедрі військової підготовки.

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в НУОУ з 01.09.2019 року буде проводитись за наступними військово-обліковими спеціальностями:

на контрактній основі:

  • Соціальна психологія;
  • Політологія;
  • Тилове забезпечення в наземних військах та авіації;
  • Математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем;
  • Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ (сил);
  • Застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних підрозділів;
  • Застосування механізованих та артилерійських підрозділів;
  • Застосування інженерно-технічних підрозділів;
  • Організація пожежної безпеки;

за рахунок бюджетних коштів:

  • Застосування механізованих та артилерійських підрозділів.

ВАЖЛИВО. Військову підготовку громадяни України можуть проходити за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу (Постанова КМУ № 48  від 01.02. 2012 р. із змінами 2015 р.).

Умови та порядок прийому на навчання:

1. Для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу громадяни України проходять конкурсний відбір.

2. Конкурсний відбір кандидатів на навчання проводиться Відбірковою комісією Національного університету оборони України. Терміни проведення – з 01 квітня по 31 липня 2019 року.

3. Подача документів до Відбіркової комісії проводиться в період – з 1 лютого по 31 липня 2019 року.

4. Порядок подачі документів громадянами України на навчання.

4.1 Студенти закладів вищої освіти України, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки у 2019   році повинні подати заяви в деканати факультетів (інститутів) на ім’я декана факультету за місцем основного навчання.

4.2 Інші категорії громадян України в тому – на ім’я начальника НУОУ (через Відбіркову комісію НУОУ).

4.3 Після підписання заяви деканом факультету ЗВО (начальником НУОУ) кандидати на навчання надають встановлений перелік документів до Відбіркової комісії НУОУ, а саме: підписана заява; копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) – 2 шт.; копія картки платника податків – 2 шт.;  копія приписного свідоцтва (крім дівчат) або військового квитка – 2 шт.; автобіографія складена власноруч (зразок додається); фото 3х4 – 4 шт. (кольорові) – для всіх категорій громадян України; довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки) – для студентів ; копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності – для інших категорій громадян України; оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія НУОУ).

4.4 Наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право (допуск) кандидату до складання вступних випробувань.

5. Порядок складання вступних випробувань та зарахування на навчання

5.1 З метою оцінки рівня готовності кандидатів до навчання громадяни України складають вступні випробування.

5.2 Вступні випробування проводяться в період із 01 квітня по 31 липня 2019 року на навчально-матеріальній базі НУОУ.

5.3  Сума балів, отримана громадянином України за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кожного кандидата на навчання.

5.4  За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список, відповідно до якого громадяни України зараховуються на навчання.

5.5 Під час проходження конкурсного відбору (складання вступних випробувань) кандидат на навчання повинен мати із собою паспорт громадянина України та приписне свідоцтво (окрім осіб жіночої статі) або військовий квиток.

Копії документів подаються в охайному вигляді та у файлі.

При собі мати оригінали документів!!!

Термін навчання – 2 роки.

Графік прийому документів:

Понеділок - Пятниця з 9.00 до 16.30

Адреса Відбіркової комісії:

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

КПП № 3 університету

м. Київ, 03049, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, каб. 2а.

Додаткова інформація: 271-09-71, https://nuou.org.ua

Документи

ІІІ. Історія підготовки офіцерів запасу

Згідно наказу начальника Національної академії оборони України від 13 лютого 2001 року №167 «Про організацію навчання студентів за програмами офіцерів запасу на факультеті перепідготовки і підвищення кваліфікації (заочного навчання і екстернату)» було розпочато навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу у Національній академії оборони України під керівництвом полковника запасу Марченка Валерія Яковича.

  У відповідності до вимог наказів міністра оборони України від 24 січня 2006 року №28 та від 09 лютого 2006 року №69, спільних наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2006 року №243/344 та від 31 липня 2006 року №470/4 у серпні 2006 року було створено кафедру підготовки офіцерів запасу Національної академії оборони України.

Через дев’ять років кафедру реорганізовано у Факультет підготовки офіцерів запасу згідно наказу начальника  Національного університету оборони України імені Івана Черняховського від 23 червня 2015 року №126 «Про реорганізацію кафедри підготовки офіцерів запасу». Деканом факультету призначений полковник запасу Марценківський Вадим Тадеушевич.

У 2019 році факультет реконструюють в кафедру військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, яку очолює  підполковник Камалов Євген Віталійович.

  На сьогодні кафедра має потужний науковий потенціал: 2 доктора наук та 10 кандидатів наук.

  На кафедрі проходять навчання студенти із 37 закладів вищої освіти України.

На теперішній час кафедра здійснює військову підготовку офіцерів запасу за наступними напрямами: політологія, психологія, тилове та фінансове забезпечення, математичне та програмне забезпечення автоматизованих систем, будівництво та експлуатація військових та спеціальних споруд, інженерно-технічне забезпечення, організація пожежної безпеки, застосування артилерійських та механізованих підрозділів.

Під час навчання студенти вивчають основи загальновійськового бою, бойову техніку та озброєння, морально-психологічне забезпечення повсякденної діяльності військ (сил), математичне та програмне забезпечення функціонування  автоматизованих систем, а також отримують знання та вміння з вогневої, інженерної, військово-медичної підготовки.

Після закінчення навчання та присвоєння звання молодшого лейтенанта запасу випускники кафедри військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського можуть проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України та інших силових структурах України (Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Міністерство надзвичайних ситуацій, Головне управління розвідки, прокуратура, Міністерство внутрішніх справ). Під час прийому на державну службу в органи державного управління, в місцеві органи влади, державні та приватні підприємства у претендента на посаду враховується наявність підготовки за програмою навчання офіцера запасу та військового звання.