Повідом про корупцію
Особливості декларування 2021
Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності

Науково-методичний центр організації наукової та науково-технічної діяльності є структурним підрозділом управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, який призначений для організації, координації і контролю заходів наукової та науково-технічної діяльності, їх науково-методичного, інформаційно-аналітичного забезпечення, а також для підтримання взаємодії з питань наукової і науково-технічної діяльності між університетом та структурними підрозділами МО України, Генерального штабу Збройних Сил України, іншими органами військового управління, науковими установами і вищими навчальними закладами МО України, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Основними завданнями центру є:

 • планування та організація наукової і науково-технічної діяльності університету;
 • організація підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в ад’юнктурі, докторантурі та шляхом здобування наукових ступенів доктора і кандидата наук, у тому числі іноземних громадян, та супроводження атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • участь у формуванні державного замовлення на підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • координація воєнно-наукової роботи слухачів;
 • організація інноваційної діяльності в університеті;
 • підготовка до видання збірників наукових праць та наукових журналів;
 • організація та методичне забезпечення патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи в університеті;
 • організація проведення наукової та науково-технічної експертизи;
 • проведення випробувань зброї та спеціальних захисних матеріалів;
 • здійснення науково-методичного керівництва та взаємодії між навчальними, науковими і підрозділами забезпечення університету з питань наукової та науково-технічної діяльності;
 • організація проведення на базі університету наукових форумів, конференцій, семінарів, “кругих столів”, тощо;
 • проведення занять на курсах підвищення кваліфікації з питань організації наукової та науково-технічної діяльності.

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ:

1. Науковий відділ організації досліджень. До складу входить науково-інноваційна лабораторія.

2. Науковий відділ організації підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів.

3. Науково-випробувальний відділ.

Науково-випробувальний відділ університету

Документи