Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Науково-методичний центр організації освітньої діяльності

полковник Паламар Микола Іванович
Начальник центру полковник
Микола Паламар

Науково-методичний центр організації освітньої діяльності Національного університету оборони України очолює начальник центру полковник Паламар Микола Іванович

Завдання центру:

 • аналіз освітньої діяльності університету, проведення наукових досліджень та вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності освітньої діяльності;
 • участь в організації та проведенні наукових досліджень з питань освітньої діяльності, організації та методики навчально-виховного процесу;
 • упровадження в навчально-виховний процес результатів наукових досліджень з питань підвищення ефективності навчання та якості підготовки військових фахівців;
 • забезпечення навчально-виховного процесу підручниками, навчальними посібниками та службовою документацією;
 • підготовка науково обґрунтованих пропозицій  щодо трансформації та внесення змін до організаційно-штатної структури і організації навчально-виховного процесу в університеті;
 • організація спільно з замовниками підготовки військових фахівців, розроблення стандартів вищої освіти університету;
 • організація прийому слухачів, аналіз супроводження виконання державного замовлення та державної атестації випускників університету, забезпечення роботи приймальної комісії університету та державної екзаменаційної комісії, облік і видача документів про освіту державного зразка;
 • аналіз діяльності випускників університету у військах (силах);
 • моніторинг та прогнозування напрямів освітньої діяльності університету;
 • проведення науково-методичної експертизи галузевих стандартів вищої освіти та стандартів вищої освіти навчальних закладів;
 • розроблення та здійснення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;
 • прогнозування, організація, планування і забезпечення заходів оборонного планування в частині, що стосується університету;
 • аналіз стану та відповідності навчально-матеріальної бази вимогам щодо підготовки військових фахівців, визначення разом з інститутами, центрами, окремими кафедрами, відділами та службами шляхів її розвитку та вдосконалення;
 • організація, планування та забезпечення роботи вченої та методичної рад університету.

Склад центру:

 • керівництво центру;
 • науково-методичний відділ організації, координації та супроводження освітнього процесу;
 • науково-методичний відділ організації і забезпечення прийому, ліцензування та атестації;
 • науково-методичний відділ аналізу та прогнозу освітньої діяльності;
 • науково-методична лабораторія внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності;
 • секретаріат Вченої ради.
Документи
ukr
2022-01-06 12:48:00
eng
2020-05-14 11:45:00
Новини