Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Науково-методичний центр організації освітньої діяльності

полковник Паламар Микола Іванович
Начальник центру полковник
Микола ПАЛАМАР

полковник ТОРЧЕВСЬКИЙ Руслан Вікторович
Заступник начальника центруполковник
Руслан ТОРЧЕВСЬКИЙ

Науково-методичний центр організації освітньої діяльності є структурним підрозділом Національного університету оборони України, який призначений для організації та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою з метою задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів, представників законодавчої влади та збройних сил іноземних держав.

Основними завданнями центру є:
 • організація, координація та супроводження освітнього процесу;
 • організація і забезпечення прийому та атестації здобувачів вищої освіти;
 • організація, планування та забезпечення роботи методичної ради університету;
 • аналіз та прогноз освітньої діяльності університету;
 • науково-методичне забезпечення освітньої діяльності та впровадження в освітній процес результатів наукових досліджень з питань підвищення ефективності навчання та якості підготовки військових фахівців.

Історія створення центру

Літопис науково-методичного центру організації освітньої діяльності розпочинається з періоду створення Академії Збройних Сил України у 1992 році.

В складі організаційного ядра безпосередню участь в цій роботі брав генерал-майор Шаповал В.А., кандидат військових наук, доцент, який 21 жовтня 1992 року наказом Міністра оборони України був призначений на посаду начальника учбового відділу та став його першим керівником. З цього часу, 21 жовтня 1992 року вважається Днем створення науково-методичного центру організації освітньої діяльності.

У 1998 році учбовий відділ був реорганізований в навчальний відділ та переведений на новий штат, що в цілому не змінило обсяг покладених на підрозділ завдань.

При реформуванні у березні 1999 року Академії Збройних Сил України в Академію оборони України (з квітня 1999 року Національна академія оборони України), навчальний відділ увійшов до її організаційно-штатної структури.

З метою відповідності організаційної-штатної структури до покладених на навчальний відділ завдань у червні 2001 року розпорядженням начальника Генерального Штабу Збройних Сил України від 7 червня 2001 року № 115/1/3205 навчальний відділ академії під керівництвом полковника Шутова О.В. був реформований у навчально-методичне управління.

З листопада 2001 року по вересень 2005 року навчально-методичне управління академії очолював генерал-майор Явтушенко А.М.

Реорганізація Національної академії оборони України в Національний університет оборони України у 2010 році обумовила трансформацію навчально-методичного управління в науково-методичний центр організації освітньої діяльності, начальником якого було призначено полковника Мартинюка В.В. (з вересня 2005 року по травень 2012 року).

З січня 2013 року по теперішній час полковник Паламар М.І. очолює науково-методичний центр організації освітньої діяльності.

Склад центру:

Станом на лютий 2024 року, науково-методичний центр організації освітньої діяльності має організаційну структуру:

 • управління центру;
 • науково-методичний відділ організації, координації та супроводження освітнього процесу;
 • науково-методичний відділ організації і забезпечення прийому, ліцензування та атестації;
 • науково-методичний відділ аналізу та прогнозу освітньої діяльності, який включає науково-методичну лабораторію внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності;
 • методичний кабінет;
 • діловодство центру;
 • диспетчерська.

Керівний склад центру:

Начальник центру – полковник ПАЛАМАР Микола Іванович, 1965 року народження. У 1987 році закінчив Київське вище танкове інженерне училище, у 2000 році – Національну академію оборони України, у 2011 році здобув оперативно-стратегічний рівень військової освіти у Національному університеті оборони України. Стаж наукової роботи – 14 років. На посаді начальника центру з січня 2013 року. Учасник бойових дій.

Заступник начальника центру – полковник ТОРЧЕВСЬКИЙ Руслан Вікторович, 1980 року народження, кандидат педагогічних наук. У 2002 році закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, у 2010 році – Національний університет оборони України. У 2013 році ад’юнктуру Національного університету оборони України, у 2024 році здобув стратегічний рівень військової освіти на Курсі вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4). Стаж наукової роботи – понад 13 років. На посаді заступника начальника центру з вересня 2020 року. Учасник бойових дій.

Науковий потенціал центру складає:

21 науковий та 1 педагогічний працівники, з яких: 3 доктора наук, 2 кандидата наук та 2 доктора філософії.

Найбільш відомими науковими працівниками є доктори за різними сферами наук: полковник КАРАКУРКЧІ Ганна Володимирівна – доктор технічних наук, старший науковий співробітник та полковник ОЛІЙНИК Леонід Віталійович – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

До найбільш вагомих здобутків центру слід віднести:

За період існування вишу, центром організовано та забезпечено навчання понад 13000 тисяч осіб.

За підсумками проведення Огляд-конкурсу з визначення кращого наукового підрозділу університету в 2023 році в номінації кращий структурний науковий підрозділ серед наукових центрів університету визначено науково-методичний центр організації освітньої діяльності.