Навчально-науковий центр іноземних мов

полковник Гребенюк Михайло Володимирович
Начальник навчально-наукового центру іноземних мов, кандидат історичних наук полковник
Михайло Гребенюк

Навчально-науковий центр іноземних мов (далі – ННЦІМ) є структурним підрозділом університету та підпорядковується заступнику начальника університету з навчальної роботи.

ННЦІМ призначений для проведення мовної підготовки постійного і змінного складу університету, військовослужбовців ЗС України, державних службовців МО України, ГШ ЗС України та інших відомств сектору безпеки та оборони України, працівників ЗС України, іноземних громадян на виконання міжнародних угод та мовного тестування на замовлення із визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 для забезпечення взаємосумісності особового складу ЗС України для їх участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних навчаннях, для роботи офіцерів у багатонаціональних штабах, для формування мовних спроможностей отримувати інформацію і знання з автентичних іноземних джерел.

Основними завданнями центру є:

 • участь у проведенні освітньої діяльності за напрямком мовна підготовка, викладання основної та спеціальної іноземної військової термінології задля досягнення потрібного стандартизованого мовленнєвого рівня всіх категорій особового складу: слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів освіти, ад’юнктів, військовослужбовців ЗС України, державних службовців МО України та ГШ ЗС України, працівників ЗС України, курсантів тактичного рівня освіти за спеціальністю “Фізична культура і спорт” та представників іноземних країн у рамках виконання міжнародних угод;
 • централізоване розроблення стандартизованих мовних (англійською, німецькою і французькою мовою) тестів згідно зі стандартом НАТО STANAG 6001 для ВВНЗ та ВП ЗВО, організація і проведення мовного тестування всіх категорій особового складу;
 • методичне забезпечення освітнього процесу за напрямком мовної підготовки;
 • здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у сфері лінгвістики, філології і андрагогіки;
 • участь у розробленні нормативних документів щодо мовної підготовки і тестування особового складу ЗС України;
 • участь у роботі Міжвідомчої комісії з іншомовної освіти сектору безпеки та оборони;
 • виконання функцій контактної особи для  Бюро міжнародної мовної координації НАТО (BILC) з питань мовної підготовки і мовного тестування для сектору безпеки та оборони України;
 • підвищення кваліфікації викладацького складу з методики викладання англійської мови за програмою курсу Кембриджського університету (ICELT) та тестологів згідно рекомендацій BILC;
 • розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності центру.

Навчальні заняття проводяться в класах і лінгафонних лабораторіях центру. Ресурсний кабінет ННЦІМ містить велику кількість автентичної літератури країн, мови яких вивчаються в університеті, та навчально-методичних матеріалів. У години самостійної підготовки слухачі мають можливість відвідувати  клас самостійної підготовки, оснащений сучасним комп’ютерним обладнанням із встановленим програмним продуктом з вивчення іноземних мов, теле-відео та аудіо апаратурою, мережею Інтернет.

Структурно ННЦІМ складається з:

 • кафедри іноземних мов;
 • наукового центру мовного тестування (НЦМТ);
 • відділу програмно-технічного забезпечення.

Електронні адреси:

Начальник ННЦІМ – mykhailo.hrebeniuk@nuou.org.ua

Начальник НЦМТ ­ – serhii_nevhad@nuou.org.ua