Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Порядок проходження мовного тестування

Порядок проходження мовного тестування особовим складом Збройних Сил України в науковому центрі мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

1. Організація проведення мовного тестування

Мовне тестування проводиться відповідно до “Основних засад мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України” та “Методичних рекомендацій з проведення мовного тестування у системі Міністерства оборони України” затверджених Міністром оборони України від 08.08.2019 року.

Дати тестувань визначаються відповідно до річного плану мовного тестування наукового центру мовного тестування й проводяться 2 рази на місяць з англійської (приблизно середина й кінець місяця) і 1 раз на 1-2 місяці з німецької та французької мов на визначення рівня володіння іноземною мовою (СМР 2) (як виняток, можуть бути призначені додаткові дати тестування у зв’язку з надходженням значної кількості заявок.

Мовне тестування з метою визначення рівня володіння англійською мовою (СМР 3) проводиться за наявності достатньої кількості відповідних заявок для формування групи (в середньому 1 раз у півроку).

Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, яким необхідно пройти мовне тестування, встановленим порядком надсилають лист на ім’я заступника начальника університету з навчальної роботи з проханням надати дозвіл на проходження мовного тестування у науковому центрі мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов (для особового складу університету подається рапорт за підпорядкованістю ) (Додатки А, Б).

Визначеному особовому складу повідомляється дата проведення мовного тестування за 3-5 діб за вказаним у листі (рапорті) номером телефону.

У разі, якщо особа не з’явилася на тестування, лист (рапорт) вважається реалізованим, про що робиться відмітка у Протоколі про результати мовного тестування з визначення стандартизованих мовленнєвих рівнів володіння іноземною мовою, і повторно в роботі не враховується.

2. Порядок проведення мовного тестування

Мовне тестування проводиться протягом одного робочого дня. Місце збору – другий поверх навчального корпусу № 5 (аудиторія № 211). Прибуття на мовне тестування о 8.30.

Особа, яка прибула на мовне тестування, повинна мати при собі посвідчення особи (для військовослужбовців), або паспорт (для працівників ЗС України) та знати свій ідентифікаційний номер.

Мовне тестування проводиться у межах стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР), що відповідають рівням мовленнєвої компетентності за мовним стандартом НАТО STANAG 6001, а саме: СМР 0 (Відсутність практичного вміння); СМР 0+ (Завчений мінімум); СМР 1 (Виживання); СМР 1+ (Виживання +); СМР 2 (Функціональний); СМР 2+ (Функціональний +); СМР 3 (Професійний) (Додаток В).

Тест складається з чотирьох субтестів за основними видами мовленнєвої діяльності і проводиться у такій послідовності: письмо, аудіювання, читання, говоріння. Зразки тестів з англійської, німецької та французької мов (СМР 2) можуть бути використаними для ознайомлення зі структурою тесту та тренування перед проходженням мовного тестування. Орієнтовна тривалість проходження тестування – 5 годин (для групи з 12-15 осіб для досягнення
СМР 2 та групи з 5-6 осіб для досягнення СМР 3, включаючи перерви).

Перед початком мовного тестування проводиться загальний інструктаж, а перед виконанням кожного субтесту проводяться інструктажі за видами мовленнєвої діяльності. Виконання вимог інструктажів є обов’язковим для всіх.

3. Документальне оформлення результатів мовного тестування (сертифікація)

Результати тесту повідомляються після їх затвердження встановленим порядком.

За результатами тесту особа, яка пройшла мовне тестування, може отримати Свідоцтво про визначення рівня володіння іноземною мовою
(далі – Свідоцтво). Оформлення Свідоцтва триває протягом тижня. Отримання Свідоцтва здійснюється особисто в кабінеті № 509 з 14.00 до 16.00.

Термін, упродовж якого результати мовного тестування вважаються дійсними, становить три роки, починаючи з дати складання тесту, зазначеної у Свідоцтві.

За потребою, повторне мовне тестування проводиться не раніше ніж через два місяці після проходження останнього мовного тестування за новою заявкою.

Зразки тестів та документів

Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України

Інструкція про курси іноземних мов у Збройних Силах України

Методичні рекомендації з проведення мовного тестування у системі Міністерства оборони України

Угода про стандартизацію. STANAG 6001. Рівні мовленнєвої компетенції

Специфікація тесту на визначення рівня володіння англійською мовою відповідно до стандарту НАТО СТАНАГ 6001

Зразок тесту на визначення рівня володіння англійською мовою

Зразок тесту на визначення рівня володіння французькою мовою

Зразок тесту на визначення рівня володіння німецькою мовою

Додаток А. Зразок оформлення листа для проходження мовного тестування військовослужбовцями військових частин, органів військового управління, установ, тощо

Додаток Б. Зразок рапорту для проходження мовного тестування військовослужбовцями Національного університету оборони України імені Івана Черняховського