Навчально-науковий центр міжнародної миротворчої діяльності

полковник Школяренко Василь Васильович
Начальник центру полковник
Василь Школяренко

Навчально-науковий центр міжнародної миротворчої діяльності (ННЦ ММД) є структурним підрозділом Національного університету оборони України імені Івана Черняховського і призначений для проведення курсової підготовки (підвищення кваліфікації) військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, інших військових формувань України, а також представників збройних сил країн НАТО та країн-партнерів НАТО для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (МО ПМБ).

email: ercip@nuou.org.ua

ЗАВДАННЯ

Підготовка національного персоналу (НП) (військових спостерігачів ООН, штабних офіцерів БНШ, офіцерів логістики та СІМІС, авіаційних перекладачів національних контингентів (НК), керівного складу та офіцерів багатонаціональних штабів зі складу НК, представників збройних сил країн НАТО, ЄС та країн-партнерів до участі у МОПМБ під егідою ООН, ЄС, НАТО.

Узагальнення та аналіз інформації щодо участі представників Збройних Сил України у МО ПМБ. Організація і проведення наукової діяльності з питань участі національних контингентів та національного персоналу у МО ПМБ і впровадження отриманих результатів в освітній процес.

Проведення сумісних міжнародних заходів (семінарів, конференцій, зустрічей) з представниками урядових і неурядових організацій, з представниками збройних сил іноземних країн та впровадження спільних навчально-тренувальних проектів з підготовки військових та цивільних фахівців стосовно участі в операціях ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС.

СКЛАД ЦЕНТРУ:

 • управління центру;
 • кафедра підготовки миротворчого персоналу;
 • навчальна частина;
 • відділ аналізу та узагальнення інформації;
 • відділ (впровадження інноваційних технологій та технічного супроводження навчального процесу);
 • адміністративно-господарча група.

ВИМОГИ до кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління

Для комплектування посад національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України, інших міжнародних організацій, командирів військових підрозділів у Міністерстві оборони України створюється резерв кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних установ України, командирів військових підрозділів.

Відповідно до порядку зарахування до резерву та направлення за кордон зазначені кандидати повинні пройти спеціальну підготовку у відповідних навчальних центрах, після чого здійснюєтьсяоформлення виїзних справ та документів для розгляду кандидатів, які успішно закінчили курси спеціальної підготовки, на засіданнях Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України та направлення їх до кадрового органу Міністерства оборони України (п. 4.40. Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони від 10.04.2009 №170).

Курси спеціальної підготовки навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності після успішного закінчення яких здійснюєтьсяоформлення документів для розгляду зазначених кандидатівна засіданнях Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України:

 • Курс “Військовий спостерігач ООН”;
 • Курс “Офіцерів штабу та офіцерів зв’язку ООН”;
 • Курс “Авіаційного радіообміну екіпажів повітряного судна”;
 • Курс “Логістика в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”;
 • Курс “Військового спостерігача у зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова”.

Вимоги до кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління (п. 4.41. Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах Українизатвердженої наказом Міністра оборони від 10.04.2009 №170):

 • вік від 25 до 50 років - для національного персоналу та від 25 до 60 років - для багатонаціональних органів військового управління;
 • військове звання - капітан, майор або підполковник. Військове звання офіцера для призначення на посаду військового спостерігача може бути вище підполковника тільки у разі надходження спеціального запиту від Департаменту миротворчих операцій Організації Об'єднаних Націй, Секретаріату Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ або багатонаціональних сил, що створюються за згодою Ради Безпеки ООН з проханням про направлення старшого офіцера для обіймання ним конкретної посади. Для кандидатів на посади до багатонаціональних органів військового управління військові звання можуть бути від старшого лейтенанта до генерал-майора. В окремих випадках на посади національного персоналу можуть бути направлені військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу - за рішенням Міністра оборони України;
 • загальна оцінка, отримана за оцінними критеріями щорічного оцінювання військовослужбовця, - не нижче ніж "добре";
 • придатність до служби у національному персоналі на підставі постанови військово-лікарської комісії;
 • рівень володіння іноземною мовою - не нижчий функціонального, підтвердженого відповідним свідоцтвом або сертифікатом;
 • освітньо-кваліфікаційний рівень та кваліфікація, які відповідають посаді за призначенням;
 • наявність свідоцтва про проходження спеціальної підготовки у відповідних навчальних центрах;
 • наявність посвідчення водія категорії "В", виданого державними установами не менше ніж за 2 роки до моменту направлення військовослужбовця за кордон, та практичні навички водіння повнопривідного автомобіля у важких дорожніх умовах - для національного персоналу;
 • практичні навички роботи на персональному комп'ютері.

КУРСИ:

Курс “Авіаційного радіообміну екіпажів повітряного судна”

04.02–22.02.2019

08.04–26.04.2019

Курс призначений для офіцерів Збройних Сил України за програмою підготовки перекладача (бортового перекладача) авіаційного підрозділу у складі місії ООН.

Курс “Офіцер багатонаціонального штабу”

25.02–22.03.2019

29.07–23.08.2019

Курс призначений для вивчення питань оперативного планування за стандартами НАТО, функціональних обов'язків штабних елементів у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та підготовки до участі у багатонаціональних штабних навчаннях.

Курс “Логістика в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”

25.11–13.12.2019

Курс передбачає вивчення основних положень теорії і досвіду організації логістичного забезпечення збройних сил під час участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та міжнародних навчаннях за стандартами НАТО і ООН.

Курс “Військовий спостерігач ООН”

06.05–14.06.2019

27.08–04.10.2019

Курс призначений для підготовки військового спостерігача ООН. Програма курсу передбачає теоретичну та практичну фази підготовки за стандартами Департаменту операцій з підтримки миру Організації Об'єднаних Націй.

Курс “Військового спостерігача у зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова”

22.04–26.04.2019

Курс призначений для підготовки військового спостерігача спільних миротворчих сил Придністровського регіону Республіки Молдова та підвищення професійних навичок офіцерів Збройних Сил України.

Курс “Офіцерів штабу та офіцерів зв’язку ООН”

07.10–08.11.2019

Курс призначений для підготовки офіцерів штабу та офіцерів зв'язку ООН. Програма курсу включає теоретичну та практичну фази підготовки за стандартами Департаменту операцій з підтримки миру Організації Об'єднаних Націй.

Курс “Військової термінології за стандартами НАТО та ООН”

02.12–13.12.2019

Курс призначений для загальної підготовки слухачів та розширення терміносистем за тематикою міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки під егідою НАТО та ООН, з метою їх підготовки до навчання на профільних курсах у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності.

 
Новини