Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Навчально-науковий центр оборонного менеджменту

полковник Ткач Микола Ярославович
Начальник центру
доктор економічних наук, доцентполковник
Ткач Микола Ярославович

полковник Скуріневська Леся Валентинівна
Заступник начальника центру
кандидат військових наук, старший дослідникполковник
Скуріневська Леся Валентинівна

Навчально-науковий центр оборонного менеджменту створено та функціонує відповідно до:

 • Рішення Міністра оборони України від 20.09.2017 №1439/з/2;
 • Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік;
 • Статуту проєкту “Розвиток освіти та підготовка військових фахівців” (затвердженого Міністром оборони України 19.12.2018);
 • Наказу начальника Національного університету оборони України від 31.07.2019 року № Н-221.

МІСІЯ ЦЕНТРУ:

 1. Виховання менеджера лідера здатного до самовдосконалення, критичного мислення, прогнозування, оцінки та управління змінами в інтересах розвитку своєї організації та держави;
 2. Підготовка персоналу сектору безпеки і оборони, наукові дослідження впровадження прогресивних підходів в оборонному менеджменті з метою підвищення рівня обороноздатності України.

ВІЗІЯ ЦЕНТРУ:

Отримання центром національного та міжнародного визнання (країн-членів НАТО) у сфері підготовки висококваліфікованих спеціалістів з оборонного менеджменту.

НАШІ ЦІННОСТІ:

 • Патріотизм та відданість Україні;
 • Повага до інших (керівництва, колег, партнерів, слухачів та громадян);
 • Робити те що правильно;
 • Прагнути до досконалості.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

 • керівники та персонал Міністерства оборони України, органів військового управління Збройних Сил України та інших складових сил оборони;
 • слухачі, ад’юнкти, докторанти сектору безпеки і оборони;
 • представники органів управління сектору безпеки та інших органів влади;
 • освітні та наукові установи, а також не урядові організації діяльність яких пов’язана з розвитком менеджменту;
 • закордонні партнери.

Основними завданнями центру є:

 • підготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників структур сектору безпеки і оборони держави з питань оборонного менеджменту;
 • науково-методичне забезпечення процесу підготовки фахівців з питань оборонного менеджменту у закладах вищої військової освіти;
 • проведення наукових досліджень з питань оборонного менеджменту;
 • співпраця з міжнародними навчально-науковими (освітніми) установами, що здійснюють підготовку персоналу та проводять дослідження з питань оборонного менеджменту;
 • спільна робота з органами військового управління щодо розвитку системи оборонного менеджменту.

Для постійного удосконалення та узагальнення досвіду керівний склад, наукові та науково-педагогічні працівники центру ведуть тісну співпрацю та постійно беруть участь у заходах організованих Міністерством оборони України, Генеральним Штабом Збройних Сил України, цивільними вищими навчальними закладами, громадськими організаціями та іноземними партнерами.

До складу центру входять:

 • кафедра оборонного менеджменту;
 • науково-дослідний відділ;
 • навчально-тренувальний комплекс.