Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Навчально-науковий інститут воєнної історії

полковник Василь Осьодло
Начальник навчально-наукового інституту воєнної історії,
доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки полковник
Василь Осьодло

полковник Сергій Сегеда
Заступник начальника навчально наукового інституту воєнної історії доктор історичних наук, професорполковник
Сергій Сегеда

Навчально-науковий інститут воєнної історії є структурним підрозділом Національного університету оборони України і за призначенням здійснює підготовку військових фахівців оперативного рівня для структур воєнно-історичної роботи Збройних Сил України, педагогів вищої військової школи зі ступенем вищої освіти “магістр”. Науково-педагогічні працівники інституту беруть участь у підготовці фахівців стратегічного та оперативного рівнів за всіма спеціальностями підготовки в університеті, слухачів курсів професійної військової освіти та підвищення кваліфікації, наукових та науково-педагогічних кадрів – докторів філософії та докторів наук.

Організація та забезпечення освітньої діяльності в інституті здійснюються комплексним проведенням навчальної, методичної, наукової (науково-технічної), організаційної, виховної та іншої роботи науково-педагогічними та науковими працівниками з метою виконання замовлення на підготовку військових фахівців відповідно до стандартів вищої освіти.

Основні завдання інституту:

  • провадження освітньої діяльності, що забезпечує здобуття офіцерами отримання вищої освіти зі ступенем вищої освіти “магістр” за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Збройних Сил та інших складових Сил оборони України;
  • провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності через проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому процесі;
  • розвиток особистості через систему організаційних, інформаційних, морально-психологічних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, які спрямовані на утвердження в учасників освітнього процесу професійно необхідних та лідерських якостей, що забезпечуватимуть високу бойову і мобілізаційну готовність військових фахівців; моральних цінностей, україноцентричної громадянської позиції, прагнення до саморозвитку і самоосвіти протягом життя.

Структурно до складу інституту входять три кафедри, науково-дослідний центр, навчальна частина, 2 курси очної та заочної форми навчання.