Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил)

полковник ЧОРНИЙ Віталій Сергійович
Начальник кафедри, доктор філософських наук, професор полковник
Віталій Чорний

Кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) є провідним структурним підрозділом гуманітарного інституту.

Основними завданнями кафедри є:

підготовка військових фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня магістр для Збройних Сил України та інших військових формувань за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил) спеціалізаціями: Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил); Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військах;

підготовка докторів філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 053 Психологія та з галузі знань 011 Науки про освіту зі спеціальності 01 Освіта;

проведення наукової та науково-технічної діяльності;

участь у створенні (удосконаленні) нормативно-правової та навчальної матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;

забезпечення культурного та духовного розвитку особистості слухачів та їх виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України.