Інститут авіації та протиповітряної оборони

полковник Віталій Тюрін
Начальник інституту авіації та протиповітряної оборони,кандидат військових наук, доцент, полковник
Віталій Тюрін

Інститут авіації та протиповітряної оборони є структурним підрозділом Національного університету оборони України і призначений для підготовки офіцерів-магістрів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів для авіації та протиповітряної оборони Збройних Сил, військових формувань України та інших держав світу.

Інститут авіації та протиповітряної оборони являє собою навчально-методичний та науковий підрозділ, який структурно складається з управління та п’яти кафедр: Повітряних Сил, авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних та спеціальних військ, логістики Повітряних Сил.

Визначена структура  дозволяє інституту бути провідним центром, який охоплює усі види діяльності – навчальну, методичну, наукову та науково-технічну і має риси структурного формування з повним завершеним циклом підготовки військових професіоналів авіації та протиповітряної оборони.

Основними завданнями інституту є:

  • підготовка за фахом слухачів, організація і науково-методичне забезпечення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку слухачів, їх атестування та управління якістю вищої освіти;
  • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, доктор філософії) за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” для Збройних Сил України та інших військових формувань;
  • науково-методичне забезпечення організації, проведення та управління якістю освітнього процесу, підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників інституту, удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять;
  • організація та проведення льотної підготовки науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів та ад’юнктів, які займають посади льотного складу і слухачів льотного складу в авіаційних частинах Збройних Сил України;
  • дотримання у структурних підрозділах інституту трудової та військової дисципліни, протидія корупції, сприяння доброчесності, запобігання злочинам та грубим порушенням військової дисципліни;
  • формування у слухачів морально-психологічних лідерських якостей, необхідних для військової служби, готовності виконувати завдання за будь-яких умов обстановки;
  • удосконалення матеріально-технічної бази.
полковник Анатолій Салій
Заступник начальника інституту авіації та протиповітряної оборони,кандидат військових наук, доцент, полковник
Анатолій Салій

Спеціальність – 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”.

Спеціалізації:

1. Бойове застосування та управління діями військових частин зенітних ракетних військ.

2. Бойове застосування та управління діями військових частин радіотехнічних військ.

3. Бойове застосування та управління діями військових частин авіації.

Спеціальність – 254 “Забезпечення військ (сил)”.

Спеціалізації:

1. Організація зв’язку, автоматизація управління та радіотехнічне забезпечення.

2. Застосування та управління діями військових частин та установ матеріально-технічного забезпечення.

3. Організація інженерно-авіаційного забезпечення.

4. Організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ.

5. Організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки радіотехнічних військ.

6. Організація аеродромно-технічного та інженерно-аеродромного забезпечення.