Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Інститут авіації та протиповітряної оборони

полковник Віталій Тюрін
Начальник інституту авіації та протиповітряної оборони,кандидат військових наук, доцент, полковник
Віталій Тюрін

Інститут авіації та протиповітряної оборони є структурним підрозділом Національного університету оборони України і призначений для підготовки офіцерів-магістрів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів для авіації та протиповітряної оборони Збройних Сил, військових формувань України та інших держав світу.

Інститут авіації та протиповітряної оборони являє собою навчально-методичний та науковий підрозділ, який структурно складається з управління та п’яти кафедр: Повітряних Сил, авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних та спеціальних військ, логістики Повітряних Сил.

Визначена структура  дозволяє інституту бути провідним центром, який охоплює усі види діяльності – навчальну, методичну, наукову та науково-технічну і має риси структурного формування з повним завершеним циклом підготовки військових професіоналів авіації та протиповітряної оборони.

Основними завданнями інституту є:

  • підготовка за фахом слухачів, організація і науково-методичне забезпечення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку слухачів, їх атестування та управління якістю вищої освіти;
  • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, доктор філософії) за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка” для Збройних Сил України та інших військових формувань;
  • науково-методичне забезпечення організації, проведення та управління якістю освітнього процесу, підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників інституту, удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять;
  • організація та проведення льотної підготовки науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів та ад’юнктів, які займають посади льотного складу і слухачів льотного складу в авіаційних частинах Збройних Сил України;
  • дотримання у структурних підрозділах інституту трудової та військової дисципліни, протидія корупції, сприяння доброчесності, запобігання злочинам та грубим порушенням військової дисципліни;
  • формування у слухачів морально-психологічних лідерських якостей, необхідних для військової служби, готовності виконувати завдання за будь-яких умов обстановки;
  • удосконалення матеріально-технічної бази.
полковник Анатолій Салій
Заступник начальника інституту авіації та протиповітряної оборони,кандидат військових наук, доцент, полковник
Анатолій Салій

Спеціальність – 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”.

Спеціалізації:

1. Бойове застосування та управління діями військових частин зенітних ракетних військ.

2. Бойове застосування та управління діями військових частин радіотехнічних військ.

3. Бойове застосування та управління діями військових частин авіації.

Спеціальність – 254 “Забезпечення військ (сил)”.

Спеціалізації:

1. Організація зв’язку, автоматизація управління та радіотехнічне забезпечення.

2. Застосування та управління діями військових частин та установ матеріально-технічного забезпечення.

3. Організація інженерно-авіаційного забезпечення.

4. Організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ.

5. Організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки радіотехнічних військ.

6. Організація аеродромно-технічного та інженерно-аеродромного забезпечення.

Новини