Кафедра логістики Повітряних Сил

Володимир Мірненко
Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Володимир Мірненко

Кафедра логістики Повітряних Сил є структурним підрозділом інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, підпорядковується начальнику інституту і призначена для підготовки офіцерів-магістрів оперативно-тактичного рівнів а також докторів філософії за спеціальністю “Озброєння та військова техніка”.

До складу кафедри входять: начальник (завідувач) кафедри; науково-педагогічні працівники; навчальна лабораторія.

Визначена структура дозволяє кафедрі проводити навчальну, методичну, наукову та науково-технічну діяльність.

Основними завданнями кафедри є:

  • участь у підготовці військових фахівців для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” оперативно-стратегічного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
  • участь у підготовці докторів філософії за спеціальністю “Озброєння та військова техніка” для Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
  • участь у підготовці фахівців на вищих академічних курсах, курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня;
  • проведення наукової та науково-технічної діяльності;
  • створення (удосконалення) нормативно-правової та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
  • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.