Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра логістики Повітряних Сил

Володимир Мірненко
Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Володимир Мірненко

Кафедра логістики Повітряних Сил є структурним підрозділом інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, підпорядковується начальнику інституту і призначена для підготовки офіцерів-магістрів оперативно-тактичного рівнів а також докторів філософії за спеціальністю “Озброєння та військова техніка”.

До складу кафедри входять: начальник (завідувач) кафедри; науково-педагогічні працівники; навчальна лабораторія.

Визначена структура дозволяє кафедрі проводити навчальну, методичну, наукову та науково-технічну діяльність.

Основними завданнями кафедри є:

  • участь у підготовці військових фахівців для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” оперативно-стратегічного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
  • участь у підготовці докторів філософії за спеціальністю “Озброєння та військова техніка” для Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
  • участь у підготовці фахівців на вищих академічних курсах, курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня;
  • проведення наукової та науково-технічної діяльності;
  • створення (удосконалення) нормативно-правової та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
  • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.