Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра Повітряних Сил

Юрій Горобець
Завідувач кафедри кандидат військових наук, доцент, працівник ЗС України
Юрій Горобець
полковник Олена Коршець
Заступник начальника кафедри кандидат технічних наук, полковник
Олена Коршець

Кафедра Повітряних Сил є структурним підрозділом інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, підпорядковується начальнику інституту і призначена для підготовки офіцерів-магістрів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів.

До складу кафедри входять: начальник (завідувач) кафедри; заступник начальника кафедри; науково-педагогічні працівники; навчальна лабораторія.

Визначена структура дозволяє кафедрі проводити навчальну, методичну, наукову та науково-технічну діяльність.

Основними завданнями кафедри є:

  • участь у підготовці військових фахівців для здобуття ступеня вищої освіти “магістр” оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
  • участь у підготовці фахівців на вищих академічних курсах, курсах підвищення кваліфікації та професійного рівня;
  • участь у підготовці військових фахівців іноземних держав;
  • проведення наукової та науково-технічної діяльності;
  • створення (удосконалення) нормативно-правової та матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
  • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.