Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Інститут державного військового управління

генерал-майор Дузь-Крятченко Олександр Петрович
Начальник інституту державного військового управління, кандидат військових наук, доцент,генерал-майор
Олександр
Дузь-Крятченко

полковник Євгеній ПАНКРАТОВ
Заступник начальника інституту державного військового управління, кандидат військових наук,полковник Євгеній ПАНКРАТОВ

Інститут державного військового управління призначений для підготовки фахівців вищої ланки керівництва Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів зі спеціальності 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) відповідно до мети, потреби держави, суспільства, Збройних Сил України та вимог до системи знань, умінь, навичок, професійних якостей майбутніх фахівців, що формуються в освітньому процесі з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки та воєнного мистецтва.

Інститут у складі Національного університету оборони України був створений на базі факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України у березні 2010 року згідно Указу Президента України “Про Національний університет оборони України” від 30 грудня 2008 р. №1217/2008 та постанови Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію Національної академії оборони України" від 17 грудня 2008 р. № 1089.

За час існування здійснена підготовка понад 1500 генералів та офіцерів Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, а також державних службовців для органів державної влади та органів військового управління. 39 випускників інституту закінчили навчальний заклад з дипломом з відзнакою та золотою медаллю.

Значна частина випускників інституту обіймають керівні посади в органах державного управління, у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил, оперативних командуваннях, Департаментах Міністерства оборони України та Головних і Центральних управліннях Генерального штабу Збройних Сил України. Крім того, в інституті навчалися Герої України – генерал ЗАЛУЖНИЙ Валерій Федорович, генерал-полковник СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович, генерал-лейтенант ШАПТАЛА Сергій Олександрович, генерал-лейтенант ПАВЛЮК Олександр Олексійович, генерал-лейтенант СОДОЛЬ Юрій Іванович, генерал-лейтенант НАЄВ Сергій Іванович, генерал-майор КОВАЛЬЧУК Андрій Трохимович, генерал-майор НІКОЛЮК Віктор Дмитрович, полковник ГУДЗЬ Валерій Федорович, полковник БЕДЗАЙ Ігор Володимирович та інші.

До складу інституту входять:
 • командування інституту;
 • кафедра стратегії національної безпеки та оборони;
 • кафедра оперативного мистецтва;
 • кафедра управління військами;
 • навчальна частина;
 • курси слухачів.

Основними завданнями інституту є:
 • провадження освітньої діяльності, що забезпечує здобуття офіцерами отримання вищої освіти зі ступенем вищої освіти “магістр” за визначеною спеціальністю та спеціалізацією для Збройних Сил України та інших військових формувань держави;
 • провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
 • розвиток особистості шляхом військово-патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу лідерських та моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах.

Науковий потенціал інституту складають 30 вчених наукових та науково-педагогічних працівників, з яких 4 докторів наук та професорів, 26 кандидатів наук.

Найбільш відомими вченими є доктори за різними сферами наук – ТЕЛЕЛИМ Василь Максимович, КОСЕВЦОВ В’ячеслав Олександрович, ЛОБАНОВ Анатолій Анатолійович, СЕРВАТЮК Василь Миколайович.

За підсумками проведення Огляд-конкурсу з визначення кращого підрозділу університету у 2021 році у номінації кращий структурний освітньо-науковий підрозділ серед інститутів університету визначено Інститут державного військового управління.

конкурс з визначення кращого підрозділу університету у 2021 році

До найбільш вагомих здобутків інституту слід віднести:
 • участь у розробленні проектів законів та нормативно-правових актів, зокрема: Законів України “Про національну безпеку” та “Про засади державної політики захисту прав людини в умовах подолання наслідків збройного конфлікту”; Указів Президента України “Про забезпечення діяльності Української частини Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні в Україні”, ”Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 04 березня 2016 року ”Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України“, ”Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 02 березня 2015 року ”Про нову редакцію Воєнної доктрини України“; Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про підготовку та проведення міжнародної конференції “Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед”; Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Загальних вимог з кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури та порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури”; проектів наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. В інституті пройшли підготовку та захистили дисертації понад 10 докторів наук та понад 50 кандидатів наук;
 • участь у заходах оперативної підготовки Збройних Сил України. Щорічно науково-педагогічні та наукові працівники інституту, кафедр та слухачі денної форми здобуття освіти приймають активну участь у підготовці органів військового управління Збройних Сил України, а також штабів бригад (полків), проведенні командно-штабних навчань, штабних тренувань;
 • науково-педагогічні та наукові працівники інституту, а також слухачі залучаються до виконання завдань оборони держави.