Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра оперативного мистецтва

Кафедра оперативного мистецтва є провідним навчально-науковим підрозділом університету. Вона є структурним підрозділом інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського і підпорядковується начальнику інституту.

Кафедра бере участь у підготовці фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня за всіма спеціальностями і спеціалізаціями, а також у перепідготовці та підвищенні кваліфікації керівного складу ЗСУ та підготовці іноземних фахівців.

Кафедра складається із:

  • керівництва кафедри;
  • науково-педагогічних працівників;
  • науково-дослідної лабораторії (проблем застосування оперативних угруповань військ та з’єднань ЗС України в операціях);
  • навчальної лабораторії.

Кафедра оперативного мистецтва Національного університету оборони України імені Івана Черняховського була створена на базі кафедри тактики і оперативного мистецтва Військової академії протиповітряної оборони Сухопутних військ.

У 1992 році для створення академії Збройних Сил України була сформована оперативна група, в яку увійшли і викладачі кафедри. Вони розробили навчальні програми і тематичні плани з дисципліни “Оперативне мистецтво”.

В жовтні 1993 року наказом Міністра оборони України були призначені перші посадові особи кафедри оперативного мистецтва:

полковник АГАПОВ В.В. – виконуючий обов`язки начальника кафедри;

полковник ГОНЧАРУК М.Г. – заступник начальника кафедри з наукової роботи.

Професорсько-викладацький склад:

полковники АКСАНОВ Ш.Х., ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ В.М., СЛОБОДЕЦЬКИЙ В.Я., МОСОЛОВ В.М., ШЕВЧЕНКО М.О.; працівники ЗС України – ТАРАНЕНКО М.О., ЦВЕТНІКОВ Л.М.

25 жовтня 1993 року було проведене перше засідання кафедри, цей день наказом Начальника академії Збройних Сил України від 26.03.1999 року № 48 установлено “Днем кафедри”.

Основними завданнями кафедри є:

підготовка для Збройних Сил України висококваліфікованих кадрів з вищою військовою освітою з дисципліни "Оперативне мистецтво", які мають обґрунтовані теоретичні знання і практичні навички за спеціальністю, здатних вміло готувати і проводити операції, організовувати бойові дії військ і управляти ними та мають тверді навички щодо навчання і виховання особового складу у військах;

проведення навчально-виховної і методичної діяльності за визначеними спеціальностями і спеціалізаціями оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки фахівців для Міністерства оборони, Збройних Сил, інших військових формувань та органів спеціального призначення України, а також фахівців іноземних держав;

постійне удосконалення якості підготовки офіцерських кадрів із врахуванням сучасних вимог до Збройних Сил України, воєнної науки, а також перспектив їх розвитку;

забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, доктор філософії) для Збройних Сил України та інших військових формувань;

виконання науково-дослідних робіт спрямованих на розвиток воєнної теорії, підвищення боєздатності і бойової готовності військ, удосконалення навчального процесу, форм і методів навчання і виховання слухачів;

проведення наукової та науково-технічної діяльності;

створення (удосконалення) нормативно-правової та навчально-матеріальної бази для забезпечення освітньої діяльності;

створення підручників, навчальних посібників з дисциплін кафедри та електронної бібліотеки з необхідним інформаційним ресурсом;

розробка та здійснення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;

забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

У складі кафедри працюють 4 кандидати військових наук, доценти, серед яких генерал-майор Остах Ю.П., полковник Бабенко В.П., працівники ЗС України Бут Ю.І. та Мазуренко М.Г.

Кафедра здійснює підготовку:

- офіцерів оперативно-стратегічного рівня підготовки за навчальними дисциплінами:

“Оперативне мистецтво”

“Основи оперативного мистецтва”.

- офіцерів оперативно-тактичного рівня за навчальними дисциплінами:

“Оперативне мистецтво”.

слухачів центру перепідготовки і підвищення кваліфікації та офіцерів іноземних держав за навчальними дисциплінами:

за навчальними дисциплінами:

“Оперативне мистецтво”

“Оперативное искусство”

- ад’юнктів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за навчальними дисциплінами:

“Оперативне мистецтво”

Кафедра дислокується на території військового містечка за адресою Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, на другому поверсі першого навчального корпусу.

Результати навчальної роботи:

  1. Розроблено та впроваджено в освітній процес університету курс лідерства оперативно-тактичного рівня. Пілотний курс підготовки лідерів розпочато 05.01.19
  2. Позитивні  результати  педагогічних  експериментів впроваджуються в освітній процес шляхом переопрацювання та внесення змін в робочі програми навчальних дисциплін кафедри.