Повідом про корупцію
Кібершахрайство
Основне меню
Національний університет оборони України

Кафедра стратегії національної безпеки та оборони

полковник Павло Грицай
Начальник кафедри –полковник
Грицай Павло Миколайович

кандидат військових наук, старший науковий співробітник

Кафедра стратегії національної безпеки та оборони є структурним підрозділом інституту державного військового управління Національного університету оборони України, що здійснює навчальну, виховну та методичну роботу, наукову та науково-технічну діяльність з питань навчання слухачів стратегічного та оперативного рівнів підготовки. Освітня та наукова діяльність кафедри сфокусована на питаннях забезпечення національної безпеки і оборони держави, оцінювання та прогнозування загроз у воєнній сфері, основ функціонування сектору безпеки і оборони України, планування оборони держави та стратегічного планування застосування сил оборони, а також стратегічного планування розвитку, підготовки і застосування сил оборони України.

Кафедра складається із:

 • керівництва кафедри;
 • науково-педагогічних працівників;
 • науково-дослідної лабораторії проблем воєнної безпеки держави;
 • навчальної лабораторії.

Кафедра стратегії національної безпеки та оборони була створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 1992 року № 490 “Про реформу системи військової освіти” та наказу Міністра оборони України від 25 липня 1992 року № 133, за рішенням Ради Оборони України від 04 червня 1992 року як кафедра Стратегії Академії Збройних Сил України. На кафедру покладалось завдання участі в організації підготовки у державі військових фахівців оперативного та стратегічного рівнів.

З 1 вересня 1994 року колектив кафедри працює як провідний навчально-науковий підрозділ академії. Символічним є факт, що Днем кафедри стратегії національної безпеки та оборони вважається день, коли було проведено перше заняття на кафедрі 14 жовтня 1994 року.

Кафедра є випусковою з 256 спеціальності “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” підготовки фахівців стратегічного рівня.

Основними завданнями кафедри є:

 • проведення освітньої і методичної роботи за визначеними спеціальностями і спеціалізаціями стратегічного та оперативного рівнів підготовки офіцерів та державних службовців для Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших складових сектору безпеки і оборони України, а також фахівців іноземних держав;
 • забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор філософії, доктор наук) для Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України;
 • проведення наукової та науково-технічної діяльності;
 • створення (удосконалення) нормативно-правової та навчально-матеріальної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • розробка та здійснення експертизи проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення національної безпеки і оборони України, підготовки і застосування сил оборони України;
 • участь у формуванні державної політики у сфері національної безпеки і оборони України, зовнішньої політики України, визначенні перспектив і напрямів розвитку сектору безпеки і оборони України, збереженні та розвитку національних традицій українського народу, Збройних Сил України, та інші.

У складі кафедри працюють:

 • 3 доктори наук, професори, Заслужені діячі науки і техніки України: працівники Збройних Сил України Телелим В.М., Косевцов В.О., Лобанов А.А.;
 • Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки працівник Збройних Сил України Телелим В.М.;
 • 9 кандидатів наук, доцентів (старших наукових співробітників).

Представники кафедри залучаються до роботи в складі:

 • Грицай П.М. – голова підкомісії з 256 спеціальності “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” науково-методичної комісії 12 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • Телелим В.М. – член атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України; член Державного комітету з присудження державних премій в галузі освіти і науки; дійсний член Академій наук вищої школи України і Міжнародної кадрової Академії, Голова вченої ради університету;
 • Лобанов А.А. – член науково-методичної комісії 12 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Кафедра здійснює підготовку:

 • офіцерів та державних службовців складових сектору безпеки і оборони України:
  • на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти;
  • на другому (магістерському) рівні вищої освіти за навчальними дисциплінами:
   • Міжнародне середовище безпеки та безпекова політика України;
   • Теорія національної безпеки;
   • Національна воєнна стратегія;
   • Основи застосування сил безпеки України;
   • Основи застосування сил безпеки України;
   • Застосування сучасних інформаційних технологій у воєнному мистецтві.
  • на курсах професійної військової освіти:
   • Курсі стратегічного управління вищого рівня та державної політики L-5;
   • Курсі вищого керівного складу стратегічного рівня L-4;
   • Курсі офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня L-3.
  • перепідготовку і підвищення кваліфікації з питань:
   • воєнної безпеки;
   • міжнародних відносин України;
   • організації та ведення територіальної оборони.
 • офіцерів іноземних держав.

Результати діяльності кафедри:

 1. На кафедрі розроблено та впроваджено програму другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня магістр за спеціальністю 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” спеціалізацією “Стратегічне керівництво у секторі безпеки і оборони” для підготовки офіцерів та державних службовців складових сектору безпеки і оборони України, яка акредитована у 2023 році з визначенням “ЗРАЗКОВА”.
 2. На кафедрі проводяться педагогічні експерименти із впровадження активних методів навчання, нового підходу до оцінювання роботи слухачів та методичних підходів до викладання, що прийняті в військових навчальних закладах держав-членів НАТО.
 3. Позитивні результати педагогічні експерименти впроваджуються в освітній процес шляхом переопрацювання та внесення змін в робочі програми всіх навчальних дисциплін кафедри.

ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2018, 2020 ТА 2021 РОКАХ КАФЕДРА ВИЗНАНА КРАЩОЮ В УНІВЕРСИТЕТІ!

Кафедра дислокується на території військового містечка за адресою Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, на другому поверсі першого навчального корпусу.