Кафедра стратегії національної безпеки та оборони

полковник Пунда Юрій Васильович
Начальник кафедри, доктор військових наук, старший науковий співробітник полковник
Юрій Пунда

Кафедра стратегії національної безпеки та оборони є структурним підрозділом інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, що здійснює навчальну, виховну, методичну роботу, наукову та науково-технічну діяльність з питань навчання слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів. Освітня та наукова діяльність кафедри сфокусована на питаннях забезпечення національної безпеки і оборони держави, оцінки й прогнозування загроз у воєнній сфері, оборонного планування в державі, а також стратегічного планування розвитку, підготовки і застосування Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони України.

Кафедра складається із:

 • керівництва кафедри;
 • науково-педагогічних працівників;
 • науково-дослідної лабораторії (проблем воєнної безпеки держави);
 • навчальної лабораторії.

Кафедра стратегії національної безпеки та оборони була створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 1992 року № 490 “Про реформу системи військової освіти” та наказу Міністра оборони України від 25 липня 1992 року № 133, за рішенням Ради Оборони України від 04 червня 1992 року як кафедра стратегії Академії Збройних Сил України. На кафедру покладалось завдання участі у організації підготовки у державі військових спеціалістів оперативного та стратегічного рівнів.

З 1 вересня 1994 року колектив кафедри працює як провідний навчально-науковий підрозділ академії. Символічним є факт, що Днем кафедри стратегії національної безпеки та оборони вважається день, коли було проведено перше заняття на кафедрі 14 жовтня 1994 року, тобто в день Українського козацтва, Покрови Пресвятої Богородиці. Саме 14 жовтня Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 визначене як державне свято – День захисника України.

Основними завданнями кафедри є:

 • проведення освітньої і методичної діяльності за визначеними спеціальностями і спеціалізаціями оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки фахівців для Міністерства оборони, Збройних Сил, інших складових сектору безпеки і оборони України, а також фахівців іноземних держав;
 • забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор філософії, доктор наук, кандидат наук) для Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • проведення наукової та науково-технічної діяльності;
 • створення (удосконалення) нормативно-правової та навчально-матеріальної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • розробка та здійснення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;
 • участь у формуванні державної політики у сфері національної безпеки та оборони держави, зовнішньої політики України, визначенні перспектив і напрямів розвитку сектору безпеки і оборони, збереженні та розвитку національних традицій українського народу, Збройних Сил України, та інші.

У складі кафедри працюють: 4 доктори наук, професори, серед яких полковник Пунда Ю.В. та працівники Збройних Сил України Косевцов В.О., Руснак І.С., Телелим В.М.; 3 заслужених діяча науки і техніки України працівники Збройних Сил України Косевцов В.О., Руснак І.С., Телелим В.М.; 2 Лауреата державної премії України у галузі науки і техніки  працівники Збройних Сил України  Руснак І.С., Телелим В.М. та 7 кандидатів наук, доцентів (старших наукових співробітників).

Представники кафедри залучаються до роботи в складі:

Пунда Ю.В. – член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (сектор вищої освіти); Експерт експертної ради Міністерства освіти і науки України з національної безпеки та спеціальних проблем оборони та ОПК. Член спеціалізованої вченої ради з розгляду дисертацій в галузі воєнних наук.; член комітету реформ Міністерства оборони України;

Телелим В.М. – член атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України; член Державного комітету з присудження державних премій в галузі освіти і науки; член спеціалізованої вченої ради;

Косевцов В.О. – голова спеціалізованої вченої ради;

Козинець І.П. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради.

За підсумками 2018 року кафедра визнана кращою в університеті
За підсумками 2018 року
кафедра визнана кращою в університеті

Кафедра здійснює підготовку:

- офіцерів оперативно-стратегічного рівня підготовки за навчальними дисциплінами:

 • Стратегія національної безпеки та оборони держави;
 • Міжнародні відносини та зовнішня політика України.

- офіцерів оперативно-тактичного рівня за навчальними дисциплінами:

 • Основи воєнної безпеки держави;
 • Основи зовнішньої політики України.

-слухачів центру перепідготовки і підвищення кваліфікації,

- офіцерів іноземних держав;

- ад’юнктів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Результати навчальної роботи:

 1. Розроблено та  впроваджено  в   освітній   процес   університету   курслідерства оперативно-стратегічного рівня. Пілотний курс підготовки лідерів розпочато 05.01.19
 2. На кафедрі розроблено програму підготовки здобувачів вищої освіти з освітнім рівнем магістр за спеціальністю 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” спеціалізацією “Стратегічне керівництво у секторі безпеки” Початок підготовки магістрів за вказаною спеціальністю заплановано на 1 вересня поточного року.
 3. Розроблено  та  впроваджено  в  освітній  процес  університету вищий академічний курс “Школа оборонного менеджменту”.
 4. Впродовж    першого   семестру    2018   навчального   року   проведено педагогічний експеримент із впровадження активних методів навчання, нового підходу до оцінювання роботи слухачів та методичних підходів до викладання, що прийняті в військових навчальних закладах держав-членів НАТО під час викладання навчальних дисциплін “Основи воєнної безпеки держави” та “Основи зовнішньої політики України” зі слухачами  оперативно-тактичного рівня .
 5. Позитивні  результати  педагогічного  експерименту впроваджуються в освітній процес шляхом переопрацювання та внесення змін в робочі програми всіх навчальних дисциплін кафедри.

Кафедра дислокується на території військового містечка за адресою Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, на другому поверсі першого навчального корпусу.