Основне меню
Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського

Кафедра управління військами

полковник Грицай Павло Миколайович
Начальник кафедри, кандидат військових наук, старший науковий співробітник полковник
Павло Грицай

Кафедра управління військами є структурним підрозділом інституту державного військового управління Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, що здійснює навчальну, виховну, методичну роботу, наукову та науково-технічну діяльність з питань навчання слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів основам теорії управління Збройними Силами України, теорії та практиці управління угрупованнями військ (сил) під час підготовки і ведення операцій (бою, бойових дій) у збройних конфліктах і локальних війнах з урахуванням досвіду участі ЗС України в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил.

Кафедра складається із:

 • керівництва кафедри;
 • науково-педагогічних працівників;
 • науково-дослідної лабораторії (проблем удосконалення роботи органів військового управління);
 • навчальної лабораторії.

Кафедра була створена на базі кафедри управління військами та служба штабів академії ППО Сухопутних військ.

27 квітня 1994 року на посаду начальника кафедри призначається полковник Факадей Роман Михайлович. Цей день – 27 квітня і вважається Днем кафедри управління військами.

Один з перших фахівців, який працював по створенню кафедри, а потім був призначений на посаду професора кафедри – заслужений діяч науки РСФСР і України, академік Української академії інформатики, доктор військових наук, професор, полковник у відставці Хабаров Борис Іванович.

Основними завданнями кафедри є:

 • підготовка військових фахівців за ступенем вищої освіти “магістр”за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” спеціалізацією “Державне воєнне управління”;
 • участь у підготовці військових фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів військової освіти за визначеними спеціальностями та спеціалізаціями для Збройних Сил України та інших військових формувань держави, участь у перепідготовці та підвищення кваліфікації;
 • проведення досліджень проблем удосконалення роботи органів військового управління Збройних Сил України;
 • забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії для Збройних Сил України та інших військових формувань;
 • створення (удосконалення) нормативно-правової та навчальної матеріально-технічної бази для забезпечення освітньої діяльності;
 • розробка та здійснення експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;
 • забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу в дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

У складі кафедри працюють 3 доктори наук, професори, серед яких працівники Збройних Сил України Лобанов А.А., Бринцев В.В., Факадей Р.М., та 7 кандидатів наук, доцентів (старших наукових співробітників).

Кафедра є випускаючою для фахівців оперативно-стратегічного рівня з галузі знань28 Управління та адміністрування, зі спеціальності –281 Публічне управління та адміністрування, зі спеціалізації –Державне воєнне управління.

Кафедра здійснює підготовку:

- офіцерів оперативно-стратегічного рівня підготовки за навчальними дисциплінами:

Теорія державного управління;

Управління військами (силами) в операціях.

- офіцерів оперативно-тактичного рівня за навчальними дисциплінами:

Управління військами (силами) та служба штабів;

Управління силами та служба штабів ВМС;.

-слухачів центру перепідготовки і підвищення кваліфікації,

- офіцерів іноземних держав;

- ад’юнктів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за навчальними дисциплінами:

Теоретичні основи дослідження операцій у сфері військового управління;

Концептуальні проблеми розвитку військового управління у сучасному воєнному мистецтві.

Кафедра дислокується на території військового містечка за адресою Повітрофлотський проспект, 28, м. Київ, на другому поверсі першого навчального корпусу.